Spotkanie Wigilijne – KŁ Żerań 2015r

Na zaproszenie Zarządu Koła  Łowieckiego „Żerań”
23 grudnia 2015r w Centrum Gastronomicznym LOCARIS
w Warszawie, przy ul. Annopol 4b odbyło się tradycyjne,
coroczne Spotkanie Wigilijne.

W miłej i świątecznej atmosferze spotkaliśmy się w gronie Braci myśliwskiej z naszego koła aby przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.

Prezes naszego koła, Wojciech Zbrożek, złożył wszystkim członkom koła serdeczne życzenia oraz  krótko podsumował miniony 2015 rok.

link: relacja fotograficzna

Darz Bór !

Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia 2015r

Walne Zgromadzenie naszego koła już za nami. Wiele się wydarzyło tym razem.

Zachęcam do chwili refleksji i przejrzenia galerii zdjęć zrobionych podczas corocznego spotkania członków naszego koła.

Ciekawe i dowcipne opisy zamieścił nasz Wiceprezes Jacek Salamończyk.

link do galerii: Galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia 2015r

Uchwała nr 3.1/2015 Zarządu Koła

Zarząd Koła Łowieckiego Żerań w Warszawie
dnia 6 maja 2015 r. podjął Uchwałę nr 3.1/2015.

Uchwała dotyczy zasad rozliczania się z pozyskanej zwierzyny oraz dokonania odpowiednich wpisów.  Wprowadzony został nowy druk „Oświadczenia o pobraniu zwierzyny na użytek własny„.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

link: (cały tekst uchwały)

Komunikat nr 2 – 2015/16

Komunikat nr 2-2015/16

  1. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że w dniu 25 kwietnia br. odbyło się  Walne Zgromadzenie członków Koła.  W załączeniu Zarząd przesyła obowiązujące Uchwały Walnego Zgromadzenia z prośbą o bardzo szczegółowe zapoznanie się z ich postanowieniami. W uzupełnieniu informujemy iż składka członkowska na bieżący rok gospodarczy nie uległa zmianie i wynosi 700 zł.  Zarząd oczekuje terminowego uregulowania składki do 30 czerwca br. i innych zaległości finansowych przez członków Koła.
czytaj dalej…
(link) Komunikaty – pełny dokument

Komunikat nr 1 – 2015/16

Komunikat nr 1-2015/16 z dnia 25 marca 2015r

  1.  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” zawiadamia , że na podstawie § 55 statutu PZŁ zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze na dzień 25 kwietnia br. (sobota) o godz. 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Centrum Gastronomicznym Locaris  przy ul. Annopol 4b  w Warszawie – porządek obrad w załączeniu.
  2. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na wysoką frekwencję podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia , bowiem Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad , przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła. W innym przypadku Walne Zgromadzenie zostanie zamknięte z braku kworum i będzie konieczne wyznaczenie nowego terminu Walnego Zgromadzenia , co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.
czytaj dalej…
(link) Komunikaty – pełny dokument