Kontakt

Siedziba Koła:

Koło Łowieckie „Żerań” w Warszawie,
ul. Jagielońska 88,
00-992 Warszawa.

adres do korespondencji:

Koło Łowieckie „Żerań” w Warszawie,
ul. Witkiewicza 14,
03-305 Warszawa.

NIP:       113-032-27-48
Regon:    011817505

Dane do przelewu:
Bank: PKO BP IV O/M w Warszawie
konto nr:  53 1020 1042 0000 8102 0140 4334