Mareczek … odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 lipca 2024 r. wieczorem odszedł do Krainy Wiecznych Łowów na wieczną zasiadkę nasz serdeczny brat, kolega, przyjaciel, długoletni członek naszego Koła

śp. Marek Paśniewski

Odeszła osoba której nikt nie zastąpi w środowisku naszej Braci łowieckiej. Był solą ziemi skępskiej, wspaniałym kompanem i przyjacielem. Cenił nade wszystko swój obwód łowiecki którego strzegł jako Strażnik Łowiecki, kochał pola, lasy i knieje a nade wszystko ludzi – a swoje serce zawsze oferował bezinteresownie na wyciągniętej dłoni. Całe nasze żerańskie środowisko myśliwych łączy się w żalu i składa bliskim szczere wyrazy głębokiego współczucia.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 24 lipca br. ( środa ) o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Karnkowie.

Ostatnią wolą naszego śp. Kolegi było, aby pożegnała go licznie najbliższa jego sercu nasza Brać łowiecka.  Prośba o zgłaszanie swojego uczestnictwa w ceremonii pogrzebowej bezpośrednio Wice Łowczemu, który zgodnie z wolą zmarłego organizuje pożegnalną ceremonię wraz z konsolacją.

 

Nowi członkowie KŁ „Żerań”

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Marcin Namaczyński ze środowiska warszawskiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 13 lutego 2024 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Jakub Nejman były nasz stażysta ze środowiska białogardzkiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 13 marca 2024 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Nowi członkowie KŁ „Żerań”

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Kamil Zawal ze środowiska warszawskiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 28 lutego 2024 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Michał Tartakowski ze środowiska warszawskiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 28 lutego 2024 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Damian Sikora ze środowiska drezdeńskiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 28 lutego 2024 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

W dniu naszego święta ….

Niech św. Hubert otacza Was swoją opieką i każdego dnia przypomina Wam o miłości do natury i zwierząt, a także o poszanowaniu etyki, kultury oraz tradycji myśliwskiej. Życzymy wszystkim leśnikom i myśliwym wielu radosnych chwil spędzonych w doborowym gronie w łowisku a także sukcesów na Niwie Łowieckiej.

a po życzeniach odpowiedź na pytanie  … po co nam Patron który przestał polować ?

Święty Hubert nie bez przyczyny został patronem myśliwych. Z jego żywota dowiadujemy się, że był myśliwym zapalonym od dziecięcego wieku. Kiedy miał 14 lat uratował na polowaniu życie ojca pokonując niedźwiedzia. Podczas jednego z polowań objawił mu się jeleń ze świetlistym krzyżem między tykami poroża. Hubert doznał wtedy objawienia i nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Jednakże jego pasja łowiecka była tak silna, że zaniedbywał obowiązki jakie powierzał mu biskup Maastricht św. Lambert. Dopiero po drugim objawieniu się jelenia, który zagroził mu, że jeśli będzie się oddawał uciechom ziemskim i zaniedbywał życie duchowe czeka go wieczne potępienie. Hubert zaczął wieść życie prawdziwie cnotliwe i religijne. Wybrany został patronem myśliwych gdyż jego żywot pokazywał, że oddawanie się pasji bez umiarkowania jest szkodliwe. Łowiectwo było i jest działalnością, która wymaga etyki, rozsądku i planowania. By spełniało swoją, wobec przyrody, rolę ochronną, by służyło utrzymaniu bioróżnorodności na danym terenie musi być podporządkowane zasadom zarządzania populacjami zwierząt, a nie pragnieniu oddania strzału. Wypada tu przywołać słowa Jerzego Dylewskiego, które umieścił w monografii poświęconej lisowi (opublikowanej w 1932 roku), które do dziś pozostają aktualne: „Kto kocha przyrodę, często z nią obcuje, obserwuje i powoli zaczyna poznawać jej nadziemską celowość, kto sam wyrozumował, że wszystko w przyrodzie jest nieuniknioną koniecznością, prowadzącą nas dokądś, dokąd i człowiek mimo woli iść musi ten przyzna, (…) że człowiek, dla własnej tylko wygody świat sobie urządzając, zakwalifikował wskutek wrodzonego egoizmu niektóre zwierzęta do szkodliwych” oraz „Wiem, że bezmyślni strzelcy i tylko strzelcy zawsze znajdą powody, aby usprawiedliwić potrzebę zaspokajania dominującej u niech żądzy strzału. Dla tych i kuropatwa zanadto się mnoży, przynosząc więcej szkody, niż pożytku.”, ale nie są to myśliwi świętego Huberta, który umiaru się nauczył. Bezpieczeństwo podczas polowania także od umiaru i umiejętności powstrzymania się od strzału niepewnego zależy.

W klasycznej nauce etyki procesy przyrodnicze są moralnie obojętne. Fakt, że wilk zabija sarnę nie jest ani dobry, ani zły. On po prostu ma miejsce. Takim samym faktem przyrodniczym jest konieczność zdobywania pożywienia przez człowieka. Od zwierząt różni nas jednak świadomość obdarzona wolną wolą i posiadaniem intencji. Dlatego wykonywanie polowania przez człowieka, może podlegać ocenie i być, w zależności od wyboru woli i intencji, dobre lub złe. Żywot św. Huberta uzmysławia nam, że wykonując tę samą czynność – polowanie – możemy kierować się zarówno chciwością i nieumiarkowaniem (dwoma z siedmiu grzechów głównych) lub umiarkowaniem właśnie (jedną z cnót kardynalnych). Nasz Patron stanowi zarówno wzorzec do naśladowania, jak i przestrogę przed zagrożeniem zatracenia się w łowiectwie bez umiaru. Jeśli w duszy myśliwego dominować miałaby postawa młodego Huberta, lepiej aby taka osoba strzelbę odwiesiła na kołek.

Walne Zgromadzenie członków KŁ „Żerań” 17 czerwca br. – przypomnienie

Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” przypomina, że na podstawie § 38 statutu PZŁ zwołał zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Koła na dzień 17 czerwca 2023 r. (sobota) o godz. 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Centrum Konferencyjnym E10 ul. Elektronowa 10 w Warszawie (w pobliżu FSO, wjazd od ulicy Modlińskiej przy Centrum Handlowym Auchan/Leroy Merlin).

Komunikat nr 1-2023/24 w tej sprawie został wysłany zgodnie z statutem PZŁ listem poleconym ZPO ( za potwierdzaniem odbioru ) na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zatem aby odebrać komunikat należ udać się na pocztę w terminie 14 dni od otrzymania awizacji.

Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na frekwencję podczas Walnego Zgromadzenia, bowiem Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 40 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Koła. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie będzie odpowiadać wymogom określonym w Statucie (m.in. brak kworum) będzie konieczne ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia, co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą WZ nr 34/2019 z dnia 16 czerwca 2019 roku, za nieusprawiedliwioną nieobecność na Walnym Zgromadzeniu nieobecny członek zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 300 zł na konto Koła lub odpracowania 15 godzin prac gospodarczych w wyznaczonym obwodzie łowieckim.

Nowi członkowie KŁ „Żerań”

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Michał Lachowski ze środowiska warszawskiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 17 maja 2023 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Tomasz Lubek ze środowiska garbowskiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 17 maja 2023 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Tomasz Cibor ze środowiska warszawskiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 17 maja 2023 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

PILNE !!! Badania lekarskie na broń myśliwską 2023 – termin 4 marca br

Jak już wcześniej informowaliśmy nawiązaliśmy kontakt ze sprawdzonym ośrodkiem w Warszawie, który takie badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza, i jest rekomendowany wśród warszawskich myśliwych.

http://www.psychotechnika.pl

Dla naszego Koła były zarezerwowane na wyłączność dwa terminy – w soboty 18 lutego i 4 marca 2023 – jednakże pierwszy z nich z przyczyny braku chętnych został anulowany.  Do końca nie wiadomo jak potoczy się sprawa konieczności przeprowadzania badań – Senat w całości odrzucił projekt ustawy tzw deregulacyjnej  i powraca na ponownie na posiedzenie Sejmu w dniu 9 marca br. Jak będzie dalej wyglądać procedowanie i co najważniejsze w jakim terminie – trudno dzisiaj jednoznacznie to przewidzieć.

Dlatego też mamy 10 wolnych miejsc na najbliższą sobotę 4 marca ( 2 miejsca na 8.00 , 1 miejsce na 9.00 , 2 miejsca na 10.00 oraz 5 miejsc na 12.00 ). Zainteresowane osoby proszone są o pilny kontakt z Szefem Pracowni Jackiem Lechem tel.  501 577 279 aby na hasło ŻERAŃ zarezerwować godzinę badania.

Nowi członkowie KŁ „Żerań”

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Jarosław Miłkowski ze środowiska skępskiej Braci łowieckiej ( syn naszego członka Andrzeja były stażysta ) uchwałą z dnia 1 lutego 2023 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Radosław Olejnik ze środowiska garbowskiej Braci łowieckiej ( brat naszego członka Marcina ) uchwałą z dnia 1 lutego 2023 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.