Prace gospodarskie w obwodzie nr 45 w Zaspach Małych

Dzieje się w każdym z naszych obwodów łowieckich … również w obwodzie łowieckim nr 45. Dzięki „zaangażowaniu” naszej terenowej Braci łowieckiej ( szczególnie w osobie leśniczego Sławka ) która wzorcowo współpracuje z Jasiem , Gospodarzem obwodu łowieckiego realizowane są obowiązki myśliwskie takie jak dokarmianie zwierzyny.

                … raz ta nasza niezbyt liczna Brać łowiecka wraz z naszym stażystą Kubą przewozi w nowe miejsca zwyżki myśliwskie ( nr 12 , 15 i 16 ) , owija je nowymi siatkami maskującymi ( nr 6 i nr 15 ) lub naprawia je ( nr 6 i nr 12 ) jak również usuwa usterki na ambonie tzw duński dom.


                   … a raz ta nasza niezbyt liczna Brać łowiecka rozwozi smakołyki  – jabłka i dynie z pomocnikiem , który zapewne jak urośnie , to będzie dobrze pamiętał … czym za młodu skorupka nasiąkła 

nawet jeszcze zostaje trochę czasu na ogarnięcie „obejścia” wokół naszej kwatery myśliwskiej z jesiennych liści. Wszystkie te prace były przeprowadzone w ostatnich kilkunastu dniach … systematycznie , bez jakiegokolwiek przymusu , mile spędzając w łowisku czas.

Wydaje się że wszystko co potrzeba do bezinteresownej pracy społecznej na rzecz naszego Koła i naszego żerańskiego środowiska jest … ale jednak czegoś komuś brakuje – bo wielu naśladowców nie ma …  choć w naszym Kole są od lat , jeszcze młodzi i zdrowi – co ważne w tym trudnym covid-owym czasie.

Konieczna nieplanowana inwestycja na bazie łowieckiej w Skępem

Niestety nasza najstarsza kwatera myśliwska ze wszystkich jakie mamy w obwodach łowieckich została nadszarpnięta zębem czasu … i kun leśnych , które pomieszkiwały na poddaszu pod podbitką dachu.

Już w ubiegłym roku widać było gołym okiem zacieki na ścianach i pleśń w górnych pokojach na pietrze naszej kwatery , a powodem był pogarszający się stan więźby dachowej – krokiew i jętek. W końcu przyszedł ten moment , kiedy brak reakcji z naszej strony zagrażał powstaniem większych strat z tytułu dewastacji niż  nakłady na remont i naprawę.

Sprawa konieczności przeprowadzenia remontu została omówiona na posiedzeniu Zarzadu w dniu 16 września br. i podjęto stosowne decyzje w tej sprawie. Mając na uwadze zmniejszone wpływy do budżetu z tytułu zaniżonych cen skupu zwierzyny w dobie pandemii  , skorzystaliśmy z kontaktu z naszym  byłym stażystą i „nowoupieczonym” ( formalnie za 30 dni ) członkiem naszego Koła Krzysztofem Rzadkiewiczem , który przygotował w swoim tartaku i przekazał materiał na naprawę więźby dachowej.

Cała inwestycja została przeprowadzona w sposób charakterystyczny dla naszego skępskiego środowiska Braci łowieckiej … sprawnie , bez zbędnego szumu i z sukcesem.

Zwyżka ” żerańska ” – pionierska relacja ze Skępego

Decyzją Zarządu z dnia 13 października br. został zatwierdzony standard zwyżek myśliwskich , które dodatkowo zasilą  nasze obwody łowieckie.

W celu redukcji kosztów standardowe elementy na te zwyżki są zamawiane do wykonania w wybranych tartakach ( wedle lokalizacji naszych obwodów łowieckich ) a następnie są montowane i rozstawiane w rejonach , w których będziemy zorganizowanie i w porozumieniu polować miedzy innymi w czasie epidemii COVID-19 w trybie polowań indywidualnych ( szczegółowych instrukcji udziela Łowczy w tej kwestii ).

Zgodnie z powyższą decyzją Zarządu trafia już do naszych obwodów łowieckich:

20 zwyżek „żerańskich” do Zasp Małych

20 zwyżek „żerańskich” do Drezdenka

15 zwyżek „żerańskich” do Skępego

10 zwyżek „żerańskich” do Janowa Podlaskiego

Nasza Brać łowiecka ze Skępego ( jako pionierzy ) już je ma u siebie , zmontowane i ustawione w łowisku i zaprasza do siebie na realizację RPŁ w dobie pandemii , gdzie aktualne przepisy i rozporządzenia zabraniają organizacji polowań zbiorowych.

Podobno … pionierów poznaje się po strzałach w plecach … ale nasza skępską Brać łowiecka daje się poznać z tych najlepszych stron !!!

Przypomnienie – zbliża się termin opłaty składki członkowskiej PZŁ na rok 2021

Przypominamy że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła do dnia 15 grudnia br. każdy członek Koła jest obowiązany wpłacić na konto Koła równowartość składki rocznej na PZŁ wraz z ubezpieczeniem lub posiadać nadwyżkę o jej równowartości. 

Członkowie nie wywiązujący się z tego obowiązku bądź nie mający wystarczających środków finansowych na swoim koncie w Kole będą osobiście odpowiedzialni za uregulowanie składki członkowskiej na rzecz PZŁ wraz z ubezpieczeniem.

Dla przypomnienia informujemy że zgodnie z uchwałą nr 317/2020 Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ składka członkowska PZŁ na rok 2021 wynosi:

normalna 360 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 403 zł

ulgowa 180 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 223 zł – składka ulgowa w wysokości 50 % składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia,

ulgowa seniorska 90 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 133 zł – składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem koła łowieckiego wskazanego przez myśliwego zgodnie z  §24 ust. 3 Statutu PZŁ , należącego do więcej niż jednego koła. Wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane przez ZO PZŁ.

Przypominamy, że polowanie może być wykonywane przez członków PZŁ posiadających ważną legitymację członkowską tj. z adnotacją o dokonaniu opłaty składki członkowskiej na 2021 rok. Ponieważ w składce zawarte jest ubezpieczenie, brak tej opłaty oznacza , że myśliwy nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Dziś 3 listopada – święto naszego Patrona św. Huberta

Według różnych źródeł miało to miejsce w Wielki Piątek 695 r. (VII wiek). Wówczas to Hubert wraz z drużyną wyruszył na polowanie w Góry Ardeńskie. W pewnym momencie ukazał im się ogromny biały jeleń (dziesiątak – jak twierdzili świadkowie). Hubert ruszył za jeleniem w pościg i wtedy zwierz zatrzymał się nagle, psy nie chciały go atakować, koń stanął w miejscu, a Hubert dostrzegł świetlisty krzyż żarzący się pośrodku jeleniego wieńca. I wtedy jeleń przemówił do Huberta ludzkim głosem…

 

W dniu święta naszego Patrona św. Huberta życzymy zarówno myśliwym jak i ich rodzinom, ale także sympatykom, aby rozwijali łowiecką pasję, a podejmowany trud i praca na rzecz ojczystej przyrody przynosiły satysfakcję.

Niech św. Hubert otacza Was wszelką łaską i opieką, a Bór niech Wam zawsze darzy.

Taka jest nasza wielowiekowa tradycja.