Nowa aplikacja dla myśliwych ZIPOD

W celu zintensyfikowania walki z afrykańskim pomorem świń przygotowana została aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o padłych i odstrzelonych dzikach. Aplikacja nosi nazwę: Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD)

Aplikacja – jak informuje Inspekcja Weterynaryjna – przeszła fazę testowania, a w chwili obecnej została wdrożona do stosowania. System składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego.  Serwer centralny obsługiwany jest przez administratora centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii (PLW). Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres https://www.wetgiw.gov.pl/zipod lub przez wetgiw.gov.pl/zipod.

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenie „lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Aplikacja może pracowac także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu.

Narzędzie to jest dedykowane do wykorzystania głownie przez pracowników Lasów Państwowych oraz myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim – czytamy w piśmie podpisanym przez Mirosława Welza, zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii.

Akcja zbierania wnyków w Zaspach Małych

W najbliższą sobotę 20 lutego br. zostanie przeprowadzona akcja zbierania wnyków w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe ( zbiórka na bazie o godz. 10.00 ).

W ostatnim bowiem czasie zostały tam pozyskane dwa jelenie byki i dzik okaleczone przez zastawione przez kłusowników wnyki. W ostatni zaś weekend zostały odkryte przez Gospodarza obwodu ślady skłusowanego jelenia z nieudolną próbą ich zatarcia.

W związku z powyższym  została przez nas oficjalnie powiadomiona Państwowa Straż Łowiecka w Koszalinie , co ma skutkować wzmożoną czujnością z ich strony i kontrolą naszego obwodu.  Uprzedzamy zatem myśliwych zamierzających polować w tym obwodzie w najbliższym czasie , aby posiadali przy sobie wszystkie wymagane prawem dokumenty i byli przygotowani na ewentualną kontrolę ze strony Strażników Łowieckich. Należy też zwracać uwagę na poruszające się samochody po łowisku które nie powinny być w tym miejscu spisując ich numery rejestracyjne , oraz skrupulatne wpisywanie ilości oddanych strzałów w raporcie na e-polowanie i zgłaszanie strzałów w rejonach , w który nie powinno być myśliwego.

Dla przypomnienia podajemy skrócone prawa Strażników Państwowej Straży Łowieckiej , którzy są uprawnieni do :

  • Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości.
  • Nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego
  • Zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
  • Przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego;
  • Ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji.
  • Odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia.
  • Prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego.
  • Dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia.
  • Noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych.
  • Noszenia miotacza gazu obezwładniającego oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
  • Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.
Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego

Kolejna partia „żerańskich” zwyżek rozwieziona do łowiska w Zaspach Małych

Po krótkiej przerwie produkcyjnej związane z okresem świątecznym w tartaku , dotarły kolejne zestawy „żerańskiej” zwyżki do montażu w obwodzie łowieckim nr 45 Zaspy Małe.

Nasz stażysta Kuba pod bacznym okiem Jania syna leśniczego ustawiają je w wyznaczonych miejscach na terenie naszego obwodu łowieckiego.

Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 139 ukazało się datowane na dzień 18 stycznia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

więcej szczegółów pod linkiem

” Mietek ” – odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 stycznia 2021 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów na wieczną zasiadkę nasz serdeczny Kolega , najstarszy wiekiem członek naszego Koła

Mieczysław Ciecierzyński

Do Polskiego Związku Łowieckiego wstąpił w 1947 r.,  a do koła łowieckiego ŻERAŃ należał nieprzerwanie od 1981 roku. Był sponsorem łowiectwa które było jego pasją – na swoim koncie miał wiele cennych trofeów.  Przyczynił się do pomnożenia nie tylko dorobku łowieckiego, ale także  materialnego naszego Koła. Byliśmy dumni , że mamy takiego członka w naszych szeregach. Niezapomniany gawędziarz , który swoimi przeżyciami łowieckim obdarzał trzy pokolenia naszego Koła z którymi miał wspaniały kontakt.

Całe nasze żerańskie środowisko myśliwych łączy się w żalu i składa rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 28 stycznia br. o godz. 11.00 w Kościele Św Karola Boromeusza na Starych Powązkach a po mszy nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.