Rozliczenie się z odstawianych dzików w obwodzie Zaspy

Darz Bór!
W związku z realizacją umów zawartych z Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” zobowiązuje wszystkich myśliwych dokonujących odstrzału dzików w obwodzie nr 45 (Zaspy) do niezwłocznego (max. 2 dni) dostarczenia dodatkowej kopii MP do Kol. Sławomira Witkowskiego celem prawidłowego i terminowego rozliczenia tychże umów.
Adam Rajewski

O bioasekuracji jeszcze raz. Przypomnienie z Koszalina

Powiatowy lekarz Weterynarii w Koszalinie przesłał (28 kwietnia br.) kołom łowieckim przypomnienie o obowiązku stosowania się do zasad bioasekuracji podczas polowania i po polowaniu. Należy pamiętać – czytamy w piśmie – że zabezpieczenie miejsca patroszenia jest jedną z niezbędnych czynności ale poza nią bezwzględnie konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie transportowanych tusz.

Sytuacja, w której tusza jest niezabezpieczona w przestrzeni transportowej /bagażowej pojazdu, gdy krew spływa z pojazdu na drogę NIE MA PRAWA MIEĆ MIEJSCA!

Upolowaną zwierzynę (zwłaszcza dziki!) należy zabezpieczyć do transportu w sposób uniemożliwiający wypływ płynów ustrojowych poza pojazd. NIE WOLNO transportować zastrzelonych zwierząt w koszach zawieszonych na hakach do ciągnięcia przyczep. Takie nieodpowiedzialne zachowanie prowadzi do gwałtownego szerzenia się chorób zakaźnych w tym również afrykańskiego pomoru świń – przypomina w cytowanym piśmie Piotr Szykowny, powiatowy lekarz weterynarii w Koszalinie.

 

ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp. oceni prawidłowość odstrzału jeleni byków 5 maja br.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. powołał – jak wynika z przesłanego nam komunikatu z dnia 9 kwietnia br. – Komisje w celu dokonania oceny prawidłowości odstrzału pozyskanych w sezonie 2020/2021 jeleni byków.

Ocena Koła Łowieckiego „Żerań” odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. (środa) w starej siedzibie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 17 w godzinach 12:30-12:45.

Organizatorzy przypominają, że przedstawione do oceny powinny być właściwie spreparowane, kompletne oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Podczas oceny dopuszcza się obecność jednego oddelegowanego przedstawiciela koła, który zobowiązany jest posiadać przy sobie wypełnione oświadczenie dot. Covid-19 , wypełniony arkusz oceny prawidłowości i przestrzegać zasad sanitarnych.

27 kwietnia br. ocena prawidłowości odstrzału rogaczy w Białej Podlaskiej

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej informuje, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się w dniach od 26 do 29 kwietnia 2021 r. na terenie strzelnicy myśliwskiej w Hrudzie z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z COVID-19.

Trofea powinien dostarczyć w dniu wyceny łowczy koła lub upoważniony przedstawiciel Zarządu – tylko jedna osoba.

Wycena KŁ „Żerań” odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 15:00.

Koła, które nie dostarczyły we wcześniej wyznaczonych terminach aktualnych wykazów myśliwych, którzy pozyskali rogacze w bieżącym sezonie winny obowiązkowo je dostarczyć przed wyceną.

Wiosenna pielęgnacja drzew i krzewów w Starościnie

22 marca, podobną jak w 16 marca w Janowie, pielęgnację przeprowadzono na bazie łowieckiej w Starościnie – obwód 145.

Tutaj także pod  sekator (chociaż głownie piłę) poszły stare ale wciąż smacznie owocujące jabłonie, które już od lat prosiły się o przegląd.

Po cięciu drzewa zostały zabezpieczone preparatem przeciwgrzybowym.

Poniżej krótka fotorelacja: Zdjęcia: R. Wróbel

Starościn, Obwód 145

Starościn, Obwód 145

Starościn, Obwód 145

Starościn, Obwód 145
Krzewy borówek amerykańskich bardzo cierpią w suche lata, dlatego zostały zaściółkowane korą sosnową – utrzymuje dłużej wilgoć korzeni i zakwasza glebę

 

Starościn, Obwód 145

 

Starościn, Obwód 145
A pozostałe drzewka owocowe otrzymały ściółkę z obornika, z naszej obory w Starościnie. Naturalny nawóz i dostępny od ręki

 

Wiosenna pielęgnacja drzew i krzewów w Janowie

16 marca Kolega Roman Wróbel wraz z pracownikami dokonał przeglądu i „liftingu” zieleni na „Kotlince” w Janowie Podlaskim.

Pielęgnacja  polegała na przycięciu wiosennym traw ozdobnych i wierzb rosnących nad stawem.

Na skarpach wykonano prześwietlające i formujące cięcie wybranych krzewów.

Poddano też  odmładzającym cięciu wiekowe jabłonie.

Przy okazji zgromadzono trochę drewna do kominka.

Będzie na zimowe wieczory przy kominku.

Poniżej krótka fotorelacja: Zdjęcia: R. Wróbel

Kotlinka - Janów Podlaski

Kotlinka - Janów Podlaski

 

Kotlinka - Janów Podlaski

 

Kotlinka - Janów Podlaski
Skarpy powoli się kryją w zieleni. Tutaj przycięte pęcherznice

 

Kotlinka - Janów Podlaski
Oryginalne czarnokotkowe wierzby wiotkie dobrze czują się nad wodą

 

Kotlinka - Janów Podlaski
Nabrzmiewające pąki dereni jadalnych zapowiadają dobry zbiór owoców na naleweczki