Festyn 9 lipca w Pratulinie się nie odbędzie

Braci Myśliwska ! Pragnę poinformować , że po wielu staraniach i prośbach kierowanych do władz różnego szczebla nie udało mi się otrzymać pozwolenia na uchylenie rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej , które w par. 2 pkt 6 zakazuje organizacji widowisk , zgromadzeń i pochodów na terenie zagrożonym ASF. Z przykrością wiec zawiadamiam że festyn 9 lipca w Pratulinie się nie odbędzie. Zostaje on przełożony do czas ustania skutków wprowadzenia rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii.

kol. kS Jacek Guz

Przypomnienie informacji w sprawie szycia munduru myśliwskiego

Z okazji Jubileuszu 65-Lecia istnienia i działalności Koła Łowieckiego „Żerań” wolą Walnego Zgromadzenia jego członków jest wspieranie tej inicjatywy. Dlatego też Zarząd  przypomina , iż realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła w sprawie nabycia przez członka Koła munduru myśliwskiego przeprowadził konkurs ofert i wybrał firmę Branta Sp. z o.o. we Włocławku. Aktualnie cena munduru  z dystynkcjami i sznurem (bez koszuli i krawata) została ustalona  dla KŁ Żerań w wysokości  600 zł plus koszt przesyłki.

W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę firmy pod adresem: http://www.mundurymysliwskie.pl/

Następnie zapoznać się z instrukcją dokonania pomiaru: http://www.mundurymysliwskie.pl/pomiar.html

Wypełnić formularz zamówienia i wysłać:
http://www.mundurymysliwskie.pl/zamowienie.html

Należy w zamówieniu zaznaczyć, że jest się członkiem Koła Łowieckiego Żerań w Warszawie

Zarząd przypomina, że nabycie munduru myśliwskiego i złożenie dowodu zakupu uprawnia do ulgowej składki w wysokości 350 zł na rzecz Koła. Członkowie organów Koła oraz członkowie pocztów sztandarowych w poszczególnych obwodach, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła, nabywają mundury na koszt Koła.

Prawo do ulgowej składki przysługuje również w przypadku złożenia zamówienia u innego producenta munduru myśliwskiego , zgodnego ze standardem PZŁ.

Wystrój myśliwski domku na bazie w Janowie Podlaskim

Szykujemy naszą kwaterę myśliwską na uroczystości 65-Lecia istnienia i działalności Koła Łowieckiego „Żerań” , które odbędą się w ostatni weekend września br. w obwodzie łowieckim w Janowie Podlaskim (o szczegółach będziemy informować wkrótce). Naszym zamiarem jest zaaranżowanie wystroju wnętrz całego domku ( parter oraz góra ) w typowo myśliwskim stylu – trofeami , skórami pozyskanych zwierząt i innymi akcentami o tematyce łowieckiej.  Nasza baza łowiecka ma do spełnienia ważną rolę – tutaj będą witani wszyscy zaproszeni Goście naszego Jubileuszu , otrzymają wskazanie kwaterunku oraz szczegółowy godzinowy harmonogramem naszej uroczystości – zatem zamierzamy , aby nasza baza łowiecka była naszą wizytówką w najlepszym tego słowa znaczenia. Oczywiście nasza kwatera myśliwska będzie również udostępniona do kwaterunku dla przybyłych uczestników Jubileuszu. Dlatego też zwracamy się do wszystkich członków naszego Koła o przekazanie przynajmniej jednego trofea myśliwskiego , które pozwoli na realizację wystroju domku myśliwskiego. Mamy nadzieję że nasz apel spotka się z pozytywnym odzewem i wkrótce wypełnimy wolne miejsca trofeami myśliwskim. Jednocześnie informujemy , że kolekcja trofeów naszego kolegi śp. Jerzego Kucharskiego ( 15 parostków , 9 oręży , 1 wieniec – w tym trzy medalowe ) zostaną wkrótce zawieszone jako stała ekspozycja Kotlinki.

Dzień prac gospodarczych na bazie łowieckiej w Janowie Podlaskim 22 lipca br.

Zgodnie z ustaleniami z miejscową Bracią łowiecką informujemy  że w dniu 22 lipca br. ( sobota ) organizowany jest dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 4 Janów Podlaski. W tym dniu będą wykonywane prace remontowo-porządkowe  na kwaterze myśliwskiej , prace przy ogrodzeniu działki oraz budowa ambony „zerówki”. Jeśli frekwencja dopisze zajmiemy się jeszcze przygotowaniem nowej bramy wjazdowej oraz szyldem informującym o bazie łowieckiej naszego Koła widocznym z drogi. Do tego czasu nasza miejscowa Brać łowiecka dokończy prace ziemne ( czynności agrotechniczne terenu , zasiew trawy , położenie brakującej otuliny stawu , pociągniecie instalacji elektrycznej do oświetlenia kapliczki myśliwskiej ).

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji bowiem jest to doskonała okazja częściowego odpracowania opłaty w wysokości 400 zł rocznie w ramach wykonania prac społecznych ( dwie roboczodniówki 20 godzin ). Zbiórka 22 lipca br. ( sobota ) na bazie łowieckiej o godz. 8.00. Koordynatorem prac jest Gospodarz łowiska oraz Gospodarz Bazy łowieckiej. Po zakończeniu prac zapraszamy wszystkich uczestników na integracyjnego grilla , a po nim będzie jeszcze czas na wieczorną zasiadkę.

Zakaz noszenia broni m. in w Warszawie w dniach 5-7 lipca br.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestników organizowanych w 2017 r. w Rzeczypospolitej Polskiej: 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie, Global Forum oraz Forum Państw Trójmorza w Warszawie, a także Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 we Wrocławiu.

informacja o planowanym zakazie noszenia broni lipiec 2017

Ponowne nowe ukonstytuowanie się zarządu

Na ostatnim posiedzeniu zarządu w dniu 10 maja br. został rozpatrzony , złożony wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie dokonania zmian pełnionych funkcji w ramach zarządu KŁ „Żerań” , na podstawie § 62 ust. 5 w związku z § 62 ust. 4 pkt. 2 statutu PZŁ.

Na tym samym posiedzeniu Wiceprezes Dariusz Salamończyk złożył rezygnację z członka zarządu , z jednoczesnym zaprzestaniem pełnienia swych obowiązków uzasadniając ją ważnymi powodami prywatnymi.

W związku z powyższym zarząd KŁ „Żerań” dokonał nowego ukonstytuowaniu się  , dzieląc między siebie funkcje w sposób następujący:

Prezes zarządu – Jacek Salamończyk
Łowczy Adam Rajewski
Podłowczy – Jan Owerko
Skarbnik – Jarosław Cibor

Funkcja Sekretarza została zaproponowana kol. Wojciechowi Zbrożkowi. Kol. Wojciech Zbrożek odmówił przyjęcia tej funkcji. Następnie funkcja Sekretarza została zaproponowana kol. Januszowi Sasorskiemu. Kol. Janusz Sasorski odmówił przyjęcia tej funkcji. W związku z wyczerpaniem możliwości przydzielenia tej funkcji nie funkcyjnym członkom zarządu , zgodnie z paragrafem 62 ust. 8 Statutu PZŁ , funkcja Sekretarza została powierzona Prezesowi Jackowi Salamończykowi do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia

Wojciech Zbrożek – członek zarządu
Janusz Sasorski – członek zarządu

Zgodnie z  § 62 ust. 5 o zmianach pełnionych funkcji w zarządzie powiadamiamy członków koła niezwłocznie.