Okolicznościowa wystawa trofeów myśliwskich na Zaborku

W ramach obchodów 65-Lecia istnienia i działalności naszego Koła organizujemy okolicznościową wystawę trofeów myśliwskich w Kościółku na Zaborku , pozyskanych przez kolegów myśliwych naszego Koła jako ekspozycję na okres 2-3 tygodni na przełomie września i października dla lokalnego środowiska janowskiego oraz oczywiście na czas oficjalnej części obchodów.

Spora część trofeów będzie pochodziła od miejscowej Braci łowieckiej , jednakże każdy z kolegów który chciałby wystawić swoje trofea , ma taką możliwość do czego serdecznie zachęcamy. Zainteresowanym wystawieniem ciekawych trofeów prosimy o kontakt z kol. Januszem Sasorskim lub kol. Janem Owerko.

Informacja dodatkowa dotycząca Pikniku strzeleckiego w Hrudzie

Drodzy uczestnicy Pikniku strzeleckiego o Puchar 65-Lecia Koła Łowieckiego „Żerań” w Warszawie

Piknik odbędzie się w sobotę 30 września br. na strzelnicy ZO PZŁ w Hrudzie, ok. 6 km od Białej Podlaskiej. Zbiórka o godzinie 9.00 (a najlepiej nieco przed). Przewidujemy rozegranie dwóch konkurencji:

  • trap czyli „oś myśliwska”
  • skeet czyli „krąg myśliwski”

Obie konkurencje będą uproszczone, dostosowane do naszego poziomu, proszę zatem się nie obawiać, że nie sprostacie wymaganiom. Najlepsi zawodnicy będą oczywiście uhonorowani upominkami, dyplomami, pucharami, a każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal. Proszę też się nie obawiać tak wczesnej pory – na tych którzy nie zdążą zjeść przed przyjazdem na strzelnicę śniadania , będzie czekał na miejscu catering.

Uprzejmie prosimy o nadesłanie informacji , kto z Koleżanek i Kolegów zamierza przyjechać na strzelnicę w Hrudzie i weźmie udział w zawodach. Pozwoli to nam zamówić odpowiednią ilość amunicji. Poza tym, znając liczbę uczestników, będziemy wiedzieć jak organizować zawody, by wszystkie konkurencje rozegrać na spokojnie do godziny 12.30

Zawody poprowadzą instruktorzy: Wiesław Auterhoff i Krzysztof Szcześniak, którzy gwarantują sportową rywalizację , miłą atmosferę i jeszcze kilka niespodzianek.

Po zakończeniu pikniku gwarantujemy przechowania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami dzięki uprzejmości naszej miejscowej Braci łowieckiej ( druki czasowego użyczenia broni będą przygotowane )

REGULAMIN

szkolenia myśliwsko – strzeleckiego oraz zawodów z okazji 65-lecia Koła Łowieckiego “Żerań”

Szkolenie myśliwsko – strzeleckie oraz zawody z okazji 65-lecia KŁ ”Żerań” odbędzie się w sobotę 30 września 2017 r. na strzelnicy PZŁ w Hrudzie, która jest ośrodkiem szkolenia strzeleckiego Polskiego Związku Łowieckiego

  1. Celem szkolenia i zawodów jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. Impreza ma charakter otwarty, uczestniczyć w niej mogą myśliwi z ważną legitymacją PZŁ (bez względu na posiadaną klasę strzelecką).
  2. Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch uproszczonych konkurencjach wieloboju myśliwskiego: trap (5 rzutków próbnych i 15 ocenianych w tym 5 dubletów), skeet (10 rzutków ocenianych), a ocena uzyskanych wyników będzie oparta o prawidła strzeleckie obowiązujące w Polskim Związku Łowieckim. Liczba uczestników szkolenia oraz zawodów  jest ograniczona do 30 osób, a o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Klasyfikacja – indywidualnie – według liczby zdobytych punktów. Zasady klasyfikacji jak w prawidłach PZŁ.
  4. Program szkolenia: rozpoczęcie o godz 9:00 ;zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie myśliwskim oraz Regulaminem Strzelnicy w Hrudzie, rozpoczęcie konkurencji na osiach 9:30, zakończenie – 12.30 wg harmonogramu strzelań, ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów po zakończeniu zawodów
  5. Nagrody i wyróżnienia: puchary, dyplomy, medale
  6. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.
  7. Kierownikiem szkolenia oraz zawodów jest Kol. Krzysztof Szcześniak, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie imprezy oraz będzie rozstrzygał ew. spory
  8. Na strzelnicy znajduje się punkt opieki medycznej zlokalizowany w budynku strzelnicy.

Organizator: Koło Łowieckie “Żerań”

Bażanty w wolierze na bazie myśliwskiej w Janowie Podlaskim

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy , że nasza nowa woliera na bażanty na bazie myśliwskiej w Janowie Podlaskim została po raz pierwszy zasiedlona a tym samym oficjalnie otwarta.

Pierwsza partia bażantów w ilości 150 sztuk została wpuszczona w dniu 28 sierpnia br. Tym samym została zakończona z sukcesem inwestycja , która oprócz zasadniczego celu poprawy introdukcji bażanta w łowisku , będzie cieszyć oko każdego przebywającego na naszej bazie łowieckiej w Janowie Podlaskim.

Szczególne podziękowania kierujemy do lokalnej Braci łowieckiej za ich dotychczasowe zaangażowanie i wkład pracy oraz tym kolegom , którzy podczas dnia prac gospodarczych w dniu 22 lipca br. zapoczątkowali jej budowę.

To już druga nasza woliera na bażanty , pierwsza działa od kilku lat w obwodzie łowieckim w Garbowie.

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów Honorowy Prezes Koła

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy , że w dniu dzisiejszym 1 sierpnia w nocy odszedł z naszego grona do Krainy Wiecznych Łowów Honorowy Prezes Koła  Jan Salamończyk.

Myśliwy z ogromną pasją , nestor i mentor , serdeczny przyjaciel i towarzysz łowów , w szeregach Polskiego Związku Łowieckiego i w naszym Kole od 1981 roku , odznaczony Brązowym , Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Gdy wybije mej śmierci godzina,
pochowajcie mnie w kniei zielonej
niech nade mną zaszumi gęstwina
hymn myśliwski radości minionej…

Kiedy wiosna radosna nastanie,
niech nade mną pieśń głuszca posłyszę,
niechaj słonek miłosne chrapanie
do snu moją mogiłę ukołysze…

Gdy po letnim szaleństwie zieleni
szczere złoto okryje konary,
gdy nadejdzie cudny czas jesieni
niech nade mną zagrają ogary…

Na ten głos, mej duszy tak miły
żar zakipi w sercu wystudzone,-
i ożyję, i wstanę z mogiły,
chwycę broń i polecę za gonem…

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dniu 8 sierpnia br. ( wtorek ) o godz. 12.00 w Kościele parafialnym pw. Św. Wincentego a Paulo ( kościół rektorski-drewniany) na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie.

synowie Dariusz i Jacek

Wspomnienia i pożegnanie Jana Salamończyka od Braci Łowieckiej

Drogi Janku , świętej pamięci Janku

My brać myśliwska Koła Łowieckiego Żerań zebraliśmy się dzisiaj nad miejscem Twojego ostatniego spoczynku w gronie Twojej rodziny , Twoich znajomych i przyjaciół oraz w gronie Twoich braci myśliwych , aby Ciebie pożegnać po nagłej i nieoczekiwanej śmierci.

Historia naszego Koła to również Twoja historia. Twoja przygoda łowiecka tu się zaczęła i tu się skończyła. Wstąpiłeś do naszej organizacji zaraz po zdaniu egzaminów w 1981 roku. Byłeś aktywnym i wiodącym przez długie lata organizatorem działalności naszego Koła. Twoja pasja myśliwska , wiedza i zaangażowanie sprawiła , że szybko zasiadłeś we władzach naszego Koła. Pełniłeś funkcję Prezesa Koła przez jedną kadencję , byłeś autorem monografii o historii naszego Koła.  Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć , że byłeś i jesteś człowiekiem legendą , naszym nestorem i mentorem dla kilku pokoleń naszej braci myśliwskiej.

Będziemy pamiętać Twoje zasługi bo były to lata w których nastąpił znaczący rozwój naszej organizacji. Nasze szeregi powiększyły się do ponad 100 członków , pozyskaliśmy obwód łowiecki w Drezdenku , została pobudowana baza myśliwska w łowisku w Janowie Podlaskim i Zaspach Małych.  Stan zwierzyny zarówno drobnej jak i grubej powiększał z roku na rok. Byłeś oddany nie tylko w uprawianiu myślistwa ale również a może nawet przede wszystkim w budowaniu środowiska naszej braci łowieckiej , kompani braci po strzelbie dla których tradycje myśliwskie , etyka i koleżeńskość były zawsze na pierwszym niekwestionowanym miejscu. Byłeś stanowczy i sprawiedliwy , zawsze dobro Koła stawiane na pierwszym miejscu , byłeś znakomitym ambasadorem Koła Żerań nie tylko w środowisku braci łowieckiej. Aktywny w życiu naszego Koła do ostatnich Twoich dni jako Honorowy Prezes i takim Ciebie zapamiętamy.

W uznaniu Twojego doświadczenia i wiedzy o łowiectwie wielokrotnie wybierano Cię od okręgowych władz łowieckich , brałeś czynnych udział w Krajowych Zjazdach Polskiego Związku Łowieckiego W uznaniu za te zasługi zostałeś odznaczonym Brązowym ,  Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

Los tak chciał że odwołał Ciebie do Krainy Wiecznych Łowów. Pozostaniesz na zawsze taki jaki byłeś w naszej pamięci i w naszych sercach. Żegnamy Cię Janku. Spij spokojnie , niech wieczna knieja ci szumi …

Nowe zmiany w obwodzie łowieckim w Zaspach Małych

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu poruszono miedzy innymi temat rozważenia wprowadzenia „dobrej zmiany” w łowisku , celem wypracowania lepszego rozwiązania pozwalającego na bardziej efektywne polowanie przez przyjezdną naszą Brać łowiecką.  Jedno jest pewne – widać prace gospodarskie które z miesiąca na miesiąc sukcesywnie wpisują się te oczekiwania …

Najpierw zadbano o naszą bazę łowiecką – wyczyszczono po sezonie jesiennym rynny dachowe oraz zadbano o przycięcie trawy na naszej posesji.

 

Na początku lipca mimo fatalnej pogody udało się dopilnować postawienia filarów nowych ambon w miejscach wybranych przez kolegę Andrzeja Zawiślaka.

Dwie nowe ambony z uwagi na bardzo duże szkody na „prostokącie” powstały pod nadzorem kolegów Andrzeja Zawiślaka i Sławomira Witkowskiego. Pierwsza postawiona w rogu „prostokąta” na „wiśniowej drodze” od strony Słonina

Natomiast druga ambona stanęła „nad torem” od strony Słonina.

Nasze łowisko wzbogaciło się również o ambonę „skępską” ufundowaną przez naszych kolegów ze Skępego: Sławomira Błażejewskiego , Leszka Gęsickiego , Andrzeja Wodzyńskiego i Cezarego Kieleckiego. Postawiona jest w okolicach byłej ambony  „społecznej”.

Naprzeciw ambony „skępskiej” staraniem kolegi Sławka Witkowskiego powstał sponsorowany przez niego stały podsyp dla kolegów z poza łowiska Zaspy Małe … podsyp będzie na bieżąco zasilany w karmę.

Jak sam stwierdził … „Dałem zboże, dam ziemniaczek żeby dziki miały smaczek”

Czy zrealizowane powyższe działania oprócz wcześniej podjętych decyzji z zakresu prowadzenia gospodarki łowieckiej są wystarczające i spełniają oczekiwania poruszane na ostatnim Walnym Zgromadzeniu … aby odpowiedzieć na to pytanie powiedz SPRAWDZAM , wyrusz na łowy do Zasp Małych aby przekonać się o tym osobiście … Darz Bór

Wystrój myśliwski domku na bazie w Janowie Podlaskim – relacja

Z przyjemnością informujemy , że nasz odzew o przekazywanie trofeów na wystrój myśliwski naszej kwatery w Janowie Podlaskim powoli nabiera rozpędu. Nasz miejscowy kolega Zbigniew Jureczek przekazał swojego pierwszego byka jelenia pozyskanego w ubiegłym sezonie łowieckim , który otrzymał brązowy medal.

Kolega Maciej Kondelka przekazał rogacza „koleżeńskiego” , którego pozyskał również w ubiegłym sezonie łowieckim , dzięki wskazaniom miejscowego kolegi Jana Owerko.

Bardzo dziękujemy kolegom za przekazanie tych kapitalnych trofeów myśliwskich , gdyż jak sami powiedzieli w naszym domku myśliwskim będą one cieszyć więcej oczu , niż gdyby wisiały one w ich prywatnej kolekcji na ścianie.

Zachęcamy pozostałych kolegów do przyłączenia się do zbiórki , a tym którzy to już zrobili , serdecznie dziękujemy.

 

Dzień prac gospodarczych na bazie łowieckiej w Janowie Podlaskim 22 lipca br. – relacja

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 22 lipca br. ( sobota ) został zorganizowany dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 4 Janów Podlaski. Z nieukrywaną przyjemnością pragniemy poinformować że stawiło się w tym dniu 22 myśliwych ( 10 z Janowa Podlaskiego , 3 z Garbowa , 1 z Zasp Małych , 8 z Warszawy ) oraz 3 stażystów i 2 wolontariuszy – w sumie 27 osób.

W tym dniu dokończyliśmy położenie otuliny na wałach i wykonaliśmy prace porządkowe wokół stawu „kotlińskiego”.

Pomalowaliśmy wcześniej zabetonowane słupki pod nowe ogrodzenie naszej bazy myśliwskiej , zakopaliśmy kabel elektryczny do oświetlenia naszej kapliczki myśliwskiej.

Największy front robót był związany z przygotowaniem terenu pod wolierę na bażanty , która wkrótce stanie i będzie w niej gościć te królewskie ptaki. Wycinka istniejących zadrzewień na odpowiedniej wysokości zapewni im zbliżone do naturalnych warunki bytowania.

Przy tej okazji zrobiliśmy porządek w szopie i zgromadziliśmy zapas opału na chłodniejsze dni do kominka.

Wykonaliśmy również prace porządkowe na kwaterze myśliwskiej  – zostały zakupione nowe tapczaniki które zastąpiły wysłużone już łóżka , do każdego z nich jest też przynależna nowa szafka nocna.

Również w miarę możliwości zadbaliśmy o myśliwski wystrój pokoi w naszym domku myśliwskim. Mamy nadzieję , że przekazywane przez naszych członków trofea wkrótce ozdobią wszystkie wolne ściany w naszej kwaterze.

Zostały również uzgodnione prace związane budową wzorcowej ambony „zerówki” oraz ozdobnego szyldu informującego o bazie łowieckiej naszego Koła , widocznego z drogi.

W trakcie dnia został zorganizowany grill którego koszty zostały sponsorowane przez sympatyka naszego Koła. Po nim tempo prac nieco opadło … jakkolwiek integracja naszej Braci łowieckiej , miła i sympatyczna atmosfera była tego warta.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom „czynu” za ich obecność , zaangażowanie i wkład pracy a miejscowej Braci łowieckiej , za przygotowanie frontu prac i niezbędnych narzędzi do jego wykonania.

Festyn 9 lipca w Pratulinie się nie odbędzie

Braci Myśliwska ! Pragnę poinformować , że po wielu staraniach i prośbach kierowanych do władz różnego szczebla nie udało mi się otrzymać pozwolenia na uchylenie rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej , które w par. 2 pkt 6 zakazuje organizacji widowisk , zgromadzeń i pochodów na terenie zagrożonym ASF. Z przykrością wiec zawiadamiam że festyn 9 lipca w Pratulinie się nie odbędzie. Zostaje on przełożony do czas ustania skutków wprowadzenia rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii.

kol. kS Jacek Guz