Ostatni dzwonek … przypomnienie o konieczności wymiany legitymacji PZŁ

Ponownie informujemy że decyzją Zarządu Głównego PZŁ dotychczasowe legitymacje PZŁ w formie książeczkowej mają przedłużoną ważność tylko do dnia 31 grudnia 2019 roku. Termin ten jest już nieprzekraczalny.

Tym którzy jeszcze nie złożyli aplikacji o nową legitymację PZŁ powinni zgłosić się pilne do swojego Zarządu Okręgowego PZŁ w celu dokonania formalności z tym związanych.

Wyznaczone Punkty skupów dziczyzny w naszych obwodach łowieckich

Zgodnie z uchwałą nr 22 /2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Żerań  w Warszawie z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny § 3 , Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej.

Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego punktu skupu po cenie niższej od wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.

Punkty Skupu wyznaczone przez Zarząd:

Obwód łowiecki nr 4  – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Janów Podlaski tel. 792 999 377

Obwód łowiecki nr 38 Drezdenko – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Drezdenko ul. Podgórna 66 tel. 095 782 00 67

Obwód łowiecki nr 45 Zaspy Małe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Buczek 44 tel. 608 384 113

Obwód łowiecki nr 145 Garbów –  ELITE EXPEDITION Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Kawka 14 tel. 507 085 898 lub Firma Produkcyjno-Handlowa KANWIL Sp. z o.o. – Punkt skupu Lubartów ul. Leśna 26

Obwód łowiecki nr 177 Skępe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Skępe tel. 726 156 612

O ewentualnych zmianach dotyczących wyznaczonych przez Zarząd Punktów skupu dziczyzny będziemy powiadamiać na bieżąco.

Regulamin korzystania z domku myśliwskiego i bazy łowieckiej

  1. Każda osoba korzystająca z infrastruktury domku myśliwskiego ma obowiązek wpisania się do Rejestru pobytu na bazie myśliwskiej wypełniając wszystkie rubryki. O zakończeniu pobytu należy powiadomić Gospodarza bazy łowieckiej.
  2. Wszystkich korzystających z bazy łowieckiej obowiązuje ta sama żelazna zasada – pozostawienie po sobie ładu i porządku a jeśli tak nie jest , osoba zastająca nieporządek ma obowiązek wpisania stosownej uwagi do Rejestru pobytu. Gospodarz ma prawo do akceptacji lub nie porządku po zakończeniu pobytu przez myśliwego.
  3. Obowiązuje całkowity zakaz trzymania zwierząt wewnątrz budynku domku myśliwskim. Psy trzymane są na zewnątrz w przygotowanych ocieplonych kojcach przez Koło lub klatkach zabezpieczonych we własnym zakresie przez właścicieli psów. Każdy właściciel psa ma obowiązek posprzątania kojca lub miejsca przybywania psa po zakończeniu pobytu na bazie łowieckiej.
  4. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wewnątrz budynku domku myśliwskim.
  5. Biorąc pod uwagę zasadę dobrego wychowania i szacunku do innych osób należy przestrzegać zachowania miru domowego tak , aby zagwarantować innym możliwość wypoczynku przebywającym w tym samym czasie w domku myśliwskim.
  6. Wszelkie powstałe szkody na majątku bazy myśliwskiej z winy przebywającego pokrywa sprawca.
  7. Każda osoba niezależnie od długości pobytu w domku myśliwskim dobrowolnie uczestniczy w pokryciu częściowych kosztów jej eksploatacji w tym również zabezpieczenia środków czystości i sprzątania całego obiektu po zakończaniu pobytu w wysokości minimum 20 zł/osobę.
  8. Istnieje możliwość zarezerwowania domku myśliwskiego na imprezy okolicznościowe i rodzinne przez naszych członków i ich rodziny. O rezerwacji bazy myśliwskiej na te cele decyduje Łowczy za pośrednictwem Gospodarza bazy łowieckiej. Warunkiem jest sfinansowanie sprzątania całego domku myśliwskiego oraz zakup karmy lub drewna kominkowego w ilości zależnej od liczby osób i czasu trwania imprezy.

Powyższy regulamin został przyjęty uchwałą zarządu z dnia 3 lipca br. i obowiązuje od momentu podania go do wiadomości w bazach  we wszystkich obwodach  łowieckich.

mail od Sławka z Zasp Małych – mówisz i masz …

Czołem

Po wizycie w Drezdenku nasunęła mi się pewna myśl. Nie wiem jak Was ale mnie wręcz wzdryga stan naszej zastawy stołowej („zastawa” to mocno przesadzone słowo w tym wypadku). Sztućce z łapanki, niejednokrotnie pamiętają złote czasy FSO, szklanki ew. moje stare kubki w stanie … (tu przez chwilę szukałem słowa) ciężkim. Sytuacja w Zaspach jest o tyle lepsza że są szklanki.

W każdym bądź razie co by nie wyszło że tylko narzekam proponuję zakupić:

sztućce, 3 komplety Drezdenko, 3 komplety Zaspy (koszt ok 30-40 zł / komplet 24 el. na 6 osób)

szklane przezroczyste kubki do Drezdenka. 18 szt (koszt ok 3 zł / szt, 330 ml)

komplet noży Drezdenko + Zaspy (koszt ok 100 zł / komplet)

czajniki elektryczne D+Z (koszt ok 50 zł szt)

patelnie D+Z (koszt komplet tefal 3 szt ok 120 zł)

do Drezdenka i Zasp: szklane deski (można utrzymać je w stanie używalności, nie gniją jak drewniane 30-40 zł/szt), nierdzewne koszyczki na sztućce, teflonowe: trzepaczki do jajek i inne przybory kuchenne.

może jeszcze coś mi umknęło ale jestem otwarty na Wasze sugestie. Oczywiście w razie zgody Zarządu zajmę się zakupem (allegro) i dostarczeniem sprzętu do domków w Zaspach i Drezdenku.

mówisz i masz … oczywiście było zielone światło , dziękujemy Sławku za inicjatywę

Termin wymagalności opłat na rzecz koła – aktualny bilans

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie składka członkowska oraz opłata ryczałtowa za zwierzynę drobną tzw. strzałowe winno być uregulowane do dnia 30 czerwca , a inne zobowiązania w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W zakładce Zarząd i Członkowie – bilans jest aktualny stan subkonta każdego członka na dzień 30 czerwca br.

Przypomnienie … wystartowaliśmy z elektroniczną książką polowań – obwód łowiecki nr 38 i nr 45

W związku z wprowadzeniem w obwodach 45 Zaspy Małe oraz 38 Drezdenko elektronicznej książki polowań „e-polowanie” Diany i Myśliwi chcący wykonywać w tych obwodach polowanie po 31 lipca 2019 , proszeni są o zalogowanie się na tym portalu po uprzednim założeniu swojego konta przesyłając na adres:

eksiazkazeran@gmail.com

informacji niezbędnej do założenia konta użytkownika w układzie:

1. nr legitymacji PZŁ (jako login do aplikacji) – tylko nr z nowych legitymacji, jeżeli ktoś jeszcze nie wymienił i posiada starą należy podać nr PESEL

2. Imię i Nazwisko

3. e-mail

4. telefon

5. adres korespondencyjny

6. status członkostwa (członek, rezydent)

Od dnia 1 sierpnia 2019 w obwodach 45 i 38 nie będzie możliwości zapisu na polowanie indywidualne w tradycyjnej książce, co należy wziąć pod uwagę wybierając się do tych obwodów na polowanie.

W ustawieniach bezwzględnie należy włączyć automatyczne udostępnianie pozycji GPS w celu uruchomienia pozycjonowania myśliwego w obwodzie ze względów na zachowanie bezpieczeństwa wykonywania polowania.

W międzyczasie zachęcam do zapoznania się z aplikacją e-polowanie.pl  poprzez stronę www oraz serwis youtube.

Przypominamy … Coroczne przystrzelanie broni 3 sierpnia br. Strzelnica w Suchodole

Zarząd Koła zaprasza na coroczne przystrzelenie broni które odbędzie się  w dniu 3 sierpnia br. ( sobota ). W tym celu w godz. od 10.00 do 14.00 zarezerwowana jest dla naszego Koła strzelnica w Suchodole k/Tarczyna.

Dokonamy próbnych strzałów w obecności instruktorów strzelectwa , którzy przedtem udzielą instruktażu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią.

Przypominamy że zgodnie z obowiązującymi przepisami  myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany  ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.