Podpisanie 10-letnich umów dzierżawnych dla wszystkich obwodów łowieckich

Z nieukrywaną satysfakcją pragniemy poinformować , iż z powodzeniem zakończyliśmy okres wytężonej pracy w zbieraniu opinii Gmin , Izb Rolniczych , Zarządów Okręgowych PZŁ na terenie których zlokalizowane są nasze dotychczasowe obwody łowieckie , ponownej kategoryzacji , składaniu podań do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych lub Starostw o ponowne ich wydzierżawienie oraz finalnie podpisania 10-letnich umów dzierżawnych.

Koło Łowieckie „Żerań” w Warszawie przedłużyło na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku umowy dzierżawne wszystkich obwodów łowieckich tj. obwodu łowieckiego nr 4 Janów Podlaski ( bardzo słaby ) , obwodu łowieckiego nr 38 Karwin ( słaby ) , obwodu łowieckiego nr 45 Zaspy Małe ( bardzo dobry ) , obwodu łowieckiego nr 145 Garbów ( bardzo słaby ) , obwodu łowieckiego nr 177 Łowiczek ( słaby ).

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 38

Z przyjemnością informujemy że w dniu 30 marca 2017 roku pomiędzy Wydzierżawiającym Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie a Dzierżawcą Kołem Łowieckim „Żerań” została zawarta umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 38  ( pow. całkowita 5.350 ha , pow. użytkowa 5.118 ha , w tym pow. leśna 4.500 ha – kategoria słaby ) na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 4

Z przyjemnością informujemy że w dniu 1 kwietnia roku pomiędzy Wydzierżawiającym Starostą Bialskim a Dzierżawcą Kołem Łowieckim „Żerań” została zawarta umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 4 „Janów Podlaski” ( pow. całkowita 7.023 ha , pow. użytkowa 6.439 ha , w tym pow. leśna 2.193 ha – kategoria bardzo słaby ) na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Ogłoszenie naszego kolegi z obwodu łowieckiego nr 38

Szczeniaki rasy płochacz niemiecki – Wachtelhund z hodowli Kosmata Sfora. Rodzicami miotu są psy o doskonałym eksterierze, intensywnie polujące w łowisku, obdarzone wyjątkowym charakterem, także jako pies – towarzysz :

MATKA – Beta z Topolowej Zagrody
OJCIEC – Irys z Grodziskich Borów

Szczeniaki ur. 21.02.2017 – 3 suczki , 4 pieski , zaczipowane , zaszczepione z pełną dokumentacją do odbioru pod koniec kwietnia. Więcej informacji na naszym koncie na facebook’u Kosmata sfora i pod nr tel. 691725123, 880997150

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 45

Z przyjemnością informujemy że w dniu 28 marca 2017 roku pomiędzy Wydzierżawiającym Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku a Dzierżawcą Kołem Łowieckim „Żerań” została zawarta umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 45 „Zaspy Małe” ( pow. całkowita 4.463 ha , pow. użytkowa 4.379 ha , w tym pow. leśna 3.089 ha – kategoria bardzo dobry ) na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 177

Z przyjemnością informujemy że w dniu 20 marca 2017 roku pomiędzy Wydzierżawiającym Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu a Dzierżawcą  Kołem Łowieckim „Żerań” została zawarta umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 177 „Łowiczek” ( pow. całkowita 6.498 ha , pow. użytkowa 5.977 ha , w tym pow. leśna 3.005 ha – kategoria słaby ) na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

Przystrzelanie i Zawody Strzeleckie – zmiana godzin rezerwacji strzelnicy

Zarząd Koła zaprasza na coroczne przystrzelenie broni które odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. ( sobota ). W tym celu w godz. od 9.00 do 12.00 zarezerwowana jest dla naszego Koła strzelnica myśliwska w Suchodole gmina Tarczyn k/Warszawy.

Dokonamy próbnych strzałów w obecności instruktorów strzelectwa , którzy przedtem udzielą instruktażu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią. Równocześnie w gronie obecnych członków naszego Koła rozegramy Zawody Strzeleckie – oś myśliwska , dzik i krąg. Zarząd Koła ufunduje okolicznościowe nagrody.

Przypominamy, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia członków Koła Łowieckiego „Żerań”

Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” zawiadamia , że na podstawie § 55 statutu PZŁ zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawcze na dzień 22 kwietnia br. (sobota) o godz. 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Centrum Gastronomicznym Locaris  przy ul. Annopol 4b  w Warszawie – szczegóły w komunikacie nr 1-2017/18 ( dostępny na stronie w zakładce Zarząd – Komunikaty )

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 145

Z przyjemnością informujemy że w dniu 7 marca 2017 roku pomiędzy Wydzierżawiającym Starostą Lubelskim a Dzierżawcą  Kołem Łowieckim „Żerań” została zawarta umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 145 ( pow. całkowita 7.327 ha , pow. użytkowa  6.783 ha w tym pow. leśna 613 ha – kategoria bardzo słaby ) na okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2027 roku.