Coroczne przystrzelanie – broń kulowa 28 kwietnia br.

Zarząd Koła zaprasza na coroczne przystrzelenie broni kulowej które odbędzie się  w dniu 28 kwietnia br. ( sobota ). W tym celu w godz. od 9.00 do 12.00 zarezerwowana jest dla naszego Koła strzelnica FSO w Warszawie ul. Jagiellońska 88, hala 10B ( Wjazd od ul. Kotsisa – skręcić przy stacji Orlen za bramą wjazdową na te ren FSO należy kierować się w lewo )

Dokonamy próbnych strzałów w obecności instruktorów strzelectwa , którzy przedtem udzielą instruktażu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią.

Przypominamy że zgodnie z obowiązującymi przepisami  myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany  ( na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ) do przestrzegania zasady przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Coroczne przystrzelanie boni śrutowej będzie zorganizowane na strzelnicy myśliwskiej w Suchodole k/Tarczyna  jeszcze przed otwarciem sezonu na kaczki.

Termin wymagalności opłaty na rzecz Koła zgodnie z uchwałą WZ nr 22/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 roku

Uprzejmie informujemy że w zakładce „Zarząd i członkowie” w pozycji „Członkowie – bilans konta” został zamieszczony aktualny na dzień 10 marca 2018 roku stan  indywidualnego konta każdego naszego członka. Prosimy o zapoznanie się z nim i ewentualną jego weryfikację u Skarbnika kolegi Jarosława Cibora.

 

Jednocześnie przypominamy że uchwalona przez Walne Zgromadzenie ( Uchwała WZ nr 22/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 roku ) opłata na rzecz Koła w wysokości 400 zł rocznie nie jest ujęta w powyższym rozliczeniu ( termin wymagalności na dzień 15/03 ). Opłata ta – jeśli jest należna – mogła być zastąpioną poprzez wykonanie prac społecznych na rzecz Koła – potwierdzone Protokołem zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 10.4/2017 z dnia 11 października 2017 roku ws zaliczania prac gospodarczych i prac społecznych.

 

W przypadku  gdy opłata ta jest należna ( członek Koła nie spełnia kryteriów do zwolnienia z tej opłaty lub Protokół z wykonania prac nie został dostarczony w terminie ) prosimy do doliczenia do swojego zestawienia tej opłaty i uregulowania ewentualnych swoich zobowiązań jeszcze przed zakończeniem roku gospodarczego czyli do 31 marca br.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu gorzowskim w sezonie 2017/18 odbędzie się 11 marca ( niedziela ) br. w Auli Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13 w godzinach 13.30 – 13.45. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Informacja ws. manifestacji w dniu 6 marca 2018 roku

Informacja rozsyłana przez ZO PZŁ ws. jutrzejszej manifestacji w obronie polskiego łowiectwa – z prośbą o ewentualne zapoznanie członków Kół i wg uznania zajęcie stanowiska przez każdego zainteresowanego.

Jutro, w dniu 6 marca (wtorek) w Sejmie RP odbędzie się głosowanie nad nową ustawą Prawo Łowieckie bardzo niekorzystną dla środowiska myśliwskiego. Dlatego też od godziny 10 : 00 przed gmachem Sejmu odbędzie się Manifestacja Myśliwych – wspólna, bez jakichkolwiek podziałów, bez polityki – przeciwko wydłużeniu odległości strzału od zabudowań do 250 m, zakazie udziału dzieci do 18 roku w polowaniach, zakazie szkolenia psów i sokołów na żywych zwierzętach, za samorządnością w PZŁ i poszanowaniem myśliwych.Polski Związek Łowiecki wspiera tą Manifestację, która służy obronie polskiego łowiectwa.

Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich myśliwych którym na sercu leży przyszłość naszego hobby. Za obecność z góry bardzo serdecznie dziękujemy.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ we Włocławku

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w okręgu włocławskim w sezonie 2017/18 odbędzie się 10 marca 2018 roku ( sobota ) br. w biurze ZO PZŁ we Włocławku przy ulicy Związków Zawodowych 18A w godzinach 9.10 – 9.25. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Petycja do Posłów dot. nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie

Zarządy Okręgowe PZŁ przesyłają petycję do Posłów dotyczącą nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z prośbą o ewentualne zapoznanie członków Kół i wg uznania zajęcie stanowiska przez każdego zainteresowanego.

Witamy Koleżanki i Kolegów
w związku z gorącym tematem ustawy łowieckiej w sejmie
proszę o wypełnienie petycji link poniżej

wystarczy poświęcić  pół minuty i gotowe

http://www.bronimylowiectwa.pl/

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ w Lublinie

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, w związku z zakończeniem sezonu łowieckiego 2017/2018 na jelenie byki, informuje iż ocena prawidłowości odstrzału samców jeleni (byków) przeprowadzona zostanie w dniu 14 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 10.
Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny – numer  z arkusza / numer obwodu. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w ZO PZŁ w Białej Podlaskiej

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w sezonie 2017/18 odbędzie się 13 marca br. w siedzibie ZO PZŁ w Białej Podlaskiej ul. Szarych Szeregów 1 w godzinach 13.30 – 16.00. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne oraz opatrzone metryczką wypełnioną przez myśliwego który dokonał odstrzału z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów …

Ze smutkiem i głębokim żalem informujemy że w dniu dzisiejszym odszedł do Krainy Wiecznych Łowów jeden z byłych członków naszego Koła

Kolega Ryszard Rajewski.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dniu 12 lutego br. (poniedziałek) o godz. 11.20 w Kościele parafialnym pw. Św. Wincentego a Paulo (kościół rektorski-drewniany) na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie. Po mszy zostanie odprowadzony do grobu rodzinnego. Łączymy się w żalu i składamy wyrazy szczerego głębokiego współczucia.