Wytyczne w zakresie bioasekuracji w trakcie polowań oraz patroszenia dzików – przypomnienie

Ponownie przypominamy członkom naszego Koła o obowiązku i  konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w trakcie polowania , patroszenia i przewożenia tusz odstrzelonych dzików oraz pobierania próbek do badań w kierunku ASF

pismo z dnia 18 lipca 2018 Głównego Lekarza Weterynarii

Znowelizowane wytyczne w zakresie bioasekuracji w trakcie polowań oraz patroszenia dzików

ulotka bioasekuracja

Główny Lekarz Weterynarii przekazał znowelizowane powyższe wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF , do stosowania zarówno na obszarach objętych ograniczeniami oraz poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF.

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy w ZO PZŁ w Lublinie

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w Okręgu Lubelskim w sezonie 2018/19 odbędzie się 4 grudnia br. w świetlicy w siedzibie ZO PZŁ w Lublinie w godz. 11.00 -11.30. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne ( czaszka wraz z żuchwą i pełnym uzębieniem ) oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.

Nowe legitymacje PZŁ – ostateczne przypomnienie

Po raz kolejny przypominamy o konieczności wymiany legitymacji PZŁ.  Komunikat w formie papierowej w tej sprawie został rozesłany z odpowiednim wyprzedzeniem dwukrotnie do wszystkich członków naszego Koła jak również zamieszczaliśmy  przypomnienia o tym na naszej stronie internetowej.

Obecne legitymacje w formie książeczkowej tracą ważność z końcem 2018 roku. Prosimy te osoby które nie odebrały jeszcze nowych legitymacji PZŁ o pilny kontakt z właściwym ZO PZŁ w celu sprawdzenia , czy nowe legitymacje są już do odbioru a w przypadku ich braku , w trybie pilnym należy złożyć wymagane dokumenty tj. ankietę i zdjęcie.

W załączeniu przesyłamy aktualną ankietę aktualizującą dane osobowe myśliwego w celu wyrobienia nowej legitymacji PZŁ.  Czas przygotowania legitymacji to okres jednego miesiąca.

ankieta osobowa do wyrobienia nowej legitymacji PZŁ

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy w ZO PZŁ w Gorzowie Wlkp.

Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w okręgu gorzowskim w sezonie 2018/19 odbędzie się 9 grudnia br. w Auli AWF w Gorzowie Wlkp ul. Estkowskiego 13 w godz. 13.30 -13.45. Przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane , kompletne ( czaszka wraz z żuchwą i pełnym uzębieniem ) oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Trofea bez metryczek nie będą oceniane.