Dzień prac gospodarczych w Skępem – relacja

Zgodnie z planem w dniu 14 lipca br. odbył się dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 177 Skępe. Mocna grupa braci łowieckiej w ilości 19 osób działała na dwóch frontach: pierwszy to budowa ogrodzenia zagrody danieli przy Leśniczówce na Podolu , drugi to stawianie kojców dla psów na terenie bazy łowieckiej na Ławiczku. Na uwagę zasługuje fakt , że uczestnikiem był jeden z Janowskiej Braci łowieckiej wraz ze swoim wnukiem , który specjalnie przybył do skępskiego łowiska wspomóc lokalnych kolegów w pracach gospodarskich.

Udało się postawić 420 mb ogrodzenia – posadowiono dębowe słupy , rozciągnięto podwójną siatkę , wkopano siatkę która została podwinięta i zasypana ziemią przed wilkami i inną zwierzyną.  Mamy zatem przygotowaną w zaawansowanym stopniu ponad dwu hektarową zagrodę , która posiada własne oczko wodne , przygotowaną łąkę i spory zalesiony teren. Do zakończenia brakuje dokończenie prac ziemnych przy zakopywaniu siatki od wewnętrznej strony  , ofladrowanie terenu , budowa bramy oraz paśnika … i czekamy na daniele.

W miejscu gdzie będzie zlokalizowana brama wjazdowa na danielą farmę rośnie okazały pomnik przyrody – dąb o obwodzie pnia 510 cm.

Na bazie łowieckiej druga grupa przygotowała dwa kojce dla psów zintegrowane z budami – zgodnie z przyjętym regulaminem korzystania z kwater myśliwskich , psy pozostają podczas pobytu myśliwych w kojcach. W tym celu szykowane są jak najlepsze warunki dla naszych czteronożnych towarzyszy łowów.

Zarząd serdecznie podziękował za organizację dnia prac gospodarczych , za przygotowanie frontu robót , narzędzi i wzorową koordynację działań bez której nie udałoby się tyle zrobić.

Na zakończenie pracowitego dnia Gospodarz łowiska zorganizował obiad dla wszystkich uczestników prac gospodarczych w obwodzie łowieckim 177. Nie mógł on jednak konkurować z wyśmienitym żurkiem , który był przygotowany i podany przez małżonkę naszego kolegi leśniczynę podczas śniadania serwowanego na terenie leśniczówki Podole.

Był to kolejny bardzo dobry dzień pracy na rzecz naszego Koła przy projekcie budowy danielej zagrody w ramach reintrodukcji tego gatunku w tym regionie ,  wzmacniania naszego wizerunku w lokalnym środowisku oraz integracji naszej żerańskiej Braci myśliwskiej.

Startujemy z elektroniczną książką polowań – obwód łowiecki nr 38 i nr 45

W związku z wprowadzeniem w obwodach 45 Zaspy Małe oraz 38 Drezdenko elektronicznej książki polowań „e-polowanie” Diany i Myśliwi chcący wykonywać w tych obwodach polowanie po 31 lipca 2019 proszeni są o przesłanie na adres:

eksiazkazeran@gmail.com

informacji niezbędnej do założenia konta użytkownika w układzie:

1. nr legitymacji PZŁ (jako login do aplikacji) – tylko nr z nowych legitymacji, jeżeli ktoś jeszcze nie wymienił i posiada starą należy podać nr PESEL

2. Imię i Nazwisko

3. e-mail

4. telefon

5. adres korespondencyjny

6. status członkostwa (członek, rezydent)

Uwaga!!! Od dnia 01 sierpnia 2019 w obwodach 45 i 38 nie będzie możliwości zapisu na polowanie indywidualne w tradycyjnej książce, co należy wziąć pod uwagę wybierając się do tych obwodów na polowanie.

W międzyczasie zachęcam do zapoznania się z aplikacją e-polowanie.pl  poprzez stronę www oraz serwis youtube.

Wystrój myśliwski domku na bazie w Skępem na Ławiczku

Wzorem przeprowadzanej z sukcesem akcji z roku 2017 w Janowie Podlaskim , chcemy aby również nasza najstarsza kwatera myśliwska w obwodzie łowieckim 177 w Skępem wypełniła się akcentami typowo myśliwskimi. Naszym zamiarem jest zaaranżowanie wystroju wnętrz całego domku ( parter oraz góra ) w typowo myśliwskim stylu – trofeami , skórami pozyskanych zwierząt i innymi akcentami o tematyce łowieckiej.

Dlatego też zwracamy się do członków naszego Koła o przekazanie przynajmniej jednego trofea , które pozwoli na realizację wystroju domku myśliwskiego. Mamy nadzieję że nasz apel spotka się z pozytywnym odzewem i wkrótce wypełnimy wolne miejsca trofeami myśliwskim.

Wykorzystajmy zatem dzień prac gospodarczych w dniu 14 lipca br. również na wzbogacenie naszej kwatery myśliwskiej o nowy łowiecki wystrój.

UWAGA !!! – zmiana terminu dnia prac gospodarczych w obwodzie 177 Skępe na dzień 14 lipca ( niedziela )

Ze względów organizacyjnych i ograniczoną dostępność naszych członków ( w tym członków zarządu ) w pierwszym proponowanym terminie  , informujemy że  przekładamy na dzień 14 lipca br. ( niedziela ) dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 177  Skępe. W tym dniu będą wykonywane prace przy budowie farmy Danieli oraz prace remontowo-porządkowe  na kwaterze myśliwskiej jak i na terenie bazy łowieckiej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji bowiem jest to doskonała okazja do spędzenia czasu wspólnie z naszą skępską Bracią łowiecką. Zbiórka 14 lipca br. ( niedziela ) na bazie łowieckiej o godz. 8.00. Koordynatorem prac jest Gospodarz obwodu łowieckiego oraz Gospodarz Bazy łowieckiej. Po zakończeniu prac zapraszamy wszystkich uczestników na integracyjnego grilla.

Zachęcamy do przyjazdu już w sobotę na polowanie i nocleg przed dniem prac gospodarczych.

Zawsze warto przypomnieć raz jeszcze – bioasekuracja – co i jak?

Ponownie przypominamy członkom naszego Koła o obowiązku i  konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w trakcie polowania , patroszenia i przewożenia tusz odstrzelonych dzików oraz pobierania próbek do badań w kierunku ASF

Bioasekuracja zapobieganie rozprzestrzenianiu ASF 2019

Bioasekuracja prezentacja PZŁ

Wytyczne w po filmie instrukażowym odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF , jest do obowiązkowego stosowania zarówno na obszarach objętych ograniczeniami oraz poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF.

Link do filmu – warto zobaczyć: https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/afrykanski-pomor-swin-bioasekuracja

Nowe urządzenia łowieckie

Z satysfakcją informujemy , że jak co roku przybywa coraz więcej urządzeń łowieckich w naszych obwodach łowieckich.

Niepisaną zasadą jest , że każdy nowo przyjęty członek naszego Koła sponsoruje ambonę w wybranym przez siebie obwodzie. Prócz tego nie brakuje również sponsorów w szeregach naszego Koła. Dzięki temu w ostatnim czasie w obwodzie nr 45 powstało 6 nowych ambon , w obwodzie nr 4 powstały 3 nowe ambony , w obwodzie nr 177 powstały 2 nowe ambony a w obwodzie nr 145 jedna.

W tym sezonie do grona sponsorów przyłączyli również członkowie Zarządu. Poniżej nad Bugiem ambona „Dębowa” Jarka …

… oraz „Bycza” Jacka na zrębie na przy Poligonie

Wprowadzenia zakazu wykonywania polowania na terenach prywatnych w obwodzie łowieckim 45 Zaspy Małe

Pilnie zawiadamiamy , że prawdopodobnie zostało wprowadzone ograniczenie możliwości wykonywania polowania na gruntach prywatnych przez jednego z rolników na terenie obwodu łowieckiego 45 – Stanisława Mochockiego.

Jako dzierżawca obwodu łowieckiego zwróciliśmy się oficjalnie się z zapytaniem do Starostwa , czy wpłynął jakikolwiek wniosek o ograniczenie możliwości wykonywania polowań na terenie naszego obwodu.

Do czasu otrzymania odpowiedzi należy wstrzymać się od wykonywania polowania na tym terenie.