Ankieta dla myśliwych

Na prośbę zespołu SAFETY FIRST Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie przesłał link do ankiety poniżej z prośbą o zainteresowanie i wypełnienie jej przez myśliwych. Jest to niezbędne – jak czytamy w przesłanej informacji – do dalszej pracy zespołu. Link będzie aktywny do końca października 2021.

Link do ankiety: Poczucie bezpieczeństwa podczas polowania i zajęć na strzelnicy wśród członków PZŁ

Przypomnienie o ocenie prawidłowości odstrzału rogaczy w okręgu Biała Podlaska

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej przypomina, że w dniach 18-21 października br. na strzelnicy w Hrudzie odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału rogaczy. Organizatorzy proszą, by w dniu oceny zabrać ze sobą wypełnione arkusze. Za kontaktowanie się z komisją odpowiedzialny jest z ramienia Koła Łowieckiego „Żerań” Kol. Zbigniew Jureczek.

Według przesłanego harmonogramu trofea naszego Koła będą oceniane drugiego dnia, czyli 19 października br. (wtorek) w godzinach 12:00 – 15:00.

Ocena prawidłowości odstrzału będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

 

Lista punktów skupu – przypomnienie

Zgodnie z uchwałą nr 22 /2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Żerań  w Warszawie z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny §3, Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim Punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej.

Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego Punktu skupu po cenie niższej od wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.

Ostatnio (27 maja br.) zaktualizowana na sezon 2021/22 lista wyznaczonych przez Zarząd punktów skupu  nie uległa zmianie. Dla przypomnienia:

   • Obwód łowiecki nr 4  – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Janów Podlaski tel. 792 999 377
   • Obwód łowiecki nr 38 Drezdenko – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Drezdenko ul. Podgórna 66 tel. 095 782 00 67
   • Obwód łowiecki nr 45 Zaspy Małe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Buczek 44 tel. 608 384 113
   • Obwód łowiecki nr 145 Garbów –  ELITE EXPEDITION Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Kawka 14 tel. 507 085 898
   • Obwód łowiecki nr 177 Skępe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Skępe tel. 726 156 612

O ewentualnych zmianach dotyczących wyznaczonych przez Zarząd Punktów skupu dziczyzny będziemy powiadamiać na bieżąco.

Zapraszamy na imprezę kynologiczną na stawach w Samoklęskach

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie wraz z Nadleśnictwem Lubartów zaprasza do udziału w Regionalnej Ocenie Pracy Wodnej dla Wyżłów (konkurs uproszczony), która odbędzie się w dniu 19 września 2021r. w miejscowości Samoklęski.

W dniu 19 września (niedziela) od ok. godz.8.30 ( zaczniemy polować od 8.00) , na stawach w Samoklęskach będzie odbywać się Regionalna Ocena Pracy Wodnej Wyżłów. My w tym czasie możemy polować INDYWIDUALNIE wykorzystując psy „konkursowe”do podnoszenia ewentualnych kaczek (nasze psy trzymamy wtedy na otoku).

Fotorelacja z wsiedlania bażantów w obwodzie Garbów

Myśliwi z Koła Łowieckiego Żerań – realizując politykę dbałości o rozwój zwierzyny drobnej – dokonali kolejnego wsiedlenia bażantów. Tym razem setka pięknych energicznych kurek przyjechała dzięki staraniom Zarządu i gospodarza obwodu Stanisława Oska do obwodu nr. 145. Kury zostały wsiedlone 2 września, w czterech wybranych miejscach, w których warunki środowiskowe powinny sprzyjać bezpieczeństwu i rozwojowi przybyłych ptaków.

W rozwiezieniu i wypuszczeniu bażantów pomagali: żona gospodarza łowiska oraz Kolega Roman Wróbel.
Warto zaznaczyć, że dzięki starannej polnej hodowli piskląt, przywiezione kurki były w doskonałej kondycji fizycznej, pięknie rwały się do lotu i dają nadzieję na zasilenie łowiska „świeżą krwią”.

Autor: Roman Wróbel

Obwód łowiecki Janów Podlaski – ograniczenia polowania w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Z dniem dzisiejszym tj. 2 września 2021 roku wchodzi w życie  ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego  oraz części województwa lubelskiego. Obszar, o którym mowa obejmuje w naszym przypadku obręby ewidencyjne:

W związku z powyższym mamy ograniczenie m.innymi prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Czekamy na interpretację tego Rozporządzenia m.innymi ze strony WOP , czy w świetle ww Rozporządzenia będziemy mogli wykonywać polowanie. W zależności od rozwoju sytuacji o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ukazało się również ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni.

Ocena prawidłowości odstrzałów w okręgu Biała Podlaska

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej poinformował, że w dniach 18-21 października br. planowana jest ocena prawidłowości odstrzału rogaczy, która odbędzie się na strzelnicy w Hrudzie. Trofea naszego Koła będą oceniane drugiego dnia, czyli 19 października br. (wtorek) w godzinach 12:00 – 15:00.

W związku z pandemią Zarząd KŁ „Żerań” wyznaczył na posiedzeniu w dniu 25.08 br. Kolegę Zbigniewa Jureczka jako odpowiedzialnego za kontaktowanie się z komisją oceny prawidłowości odstrzałów organizowanych przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej.

Ocena prawidłowości odstrzału będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

 

Inauguracyjne polowanie zbiorowe na kaczki – 4 września br.

W tym roku – wykorzystując czasowe poluzowanie obostrzeń- inauguracyjne polowanie na kaczki odbędzie się w formie polowania zbiorowego w dniu 4 września 2021 r. (sobota) w obwodzie nr 145 w Garbowie. Miejsce spotkania Samoklęski przy stawach godz. 17.oo . Osobą odpowiedzialną za prowadzenie polowania jest gospodarz obwodu łowieckiego Stanisław Osek. Zgłoszenia o udziale w polowaniu należy kierować do łowczego A. Rajewskiego.

Uwaga. Polujemy zbiorowo wyłącznie na stawach w Samoklęskach. Stawy w Garbowie nie są zgłoszone w tym dniu – ze względów organizacyjnych – jako miejsce polowania zbiorowego. Na stawach w Garbowie będzie można polować indywidualnie już od następnego dnia (z zachowaniem obowiązujących przepisów tj. zachowaniu minimalnej odległości od zabudowań i obowiązkowo polowania z psami). Jesteśmy w dalszym ciągu w stanie epidemii SARS COV-2 zatem prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

Przypominamy o zbieraniu łusek i wrzucanie ich do specjalnie przygotowanego pojemnika.

Po zakończeniu polowania odbędzie się uroczysty pokot na terenie naszej bazy łowieckiej w Starościnie. Serdecznie zapraszamy.