Komunikat PIW … nie strzelać do dzików w obroży lub uprzęży

Podajemy przesłany pilny komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej przesłany w dniu dzisiejszym :

” … Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że po województwie lubelskim chodzą przynajmniej dwa dziki, które powinny żyć, ponieważ jest to projekt naukowy. Jedna grupa dzików nosi obroże, druga grupa ma uprzęże. Bardzo prosimy o ewentualną informacje lub zdjęcia drogą e-mailową gdyby były zauważone na terenie obwodów … „

Ocena i wycena jeleni byków oraz danieli okręgu lubelskiego

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie zawiadamia, iż ocena i wycena jeleni byków i danieli za sezon 2020/2021 odbędzie się w domku myśliwskim WKŁ nr 116 „Knieja w miejscowości Oblasy 269. Trofea naszego Koła powinny być dostarczone w dniu 25 czerwca br. na godzinę 11.00.

W związku z trwaniem stanu epidemii zaleca się przybycie maksymalnie trzech przedstawicieli z każdego koła łowieckiego. Ocena odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Szkolenie z zakresu wstępnych oględzin tusz zwierząt łownych po dokonaniu odstrzału

Firma „Hunter – Szkolenia” zaprasza myśliwych na tzw. szkolenie weterynaryjne z zakresu wstępnych oględzin tusz zwierząt łownych po dokonaniu odstrzału. Ze względu na zagrożenie Covid-19 szkolenie odbędzie się na platformie „MS Teams” tj. drogą zdalną – prawdopodobnie na początku lipca br ( w zależności od liczby chętnych). Szkolenie przeprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Szczegóły w załączonym „programie szkolenia – kliknij”. Koszt wynosi 150 zł od osoby.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać „formularz zgłoszeniowy – kliknij” na adres mailowy firmy „Hunter- Szkolenia”. Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno osoby indywidualne jak również koła łowieckie.

Przybył nam kolejny bagażnik na zwierzynę – tym razem w Janowie Podlaskim

Miła nam poinformować że Kolega Brian H. Fenger postanowił podarować naszemu kołu bagażnik myśliwski montowany na hak holowniczy który został przekazany w dniu 26 maja w obwodzie łowieckim nr 4 Janów Podlaski.

Serdecznie dziękujemy za tą inicjatywę a nasza Brać myśliwska zapewne miło będzie wspominać ten gest korzystając z tego udogodnienia podczas transportu pozyskanej zwierzyny.

Przy tej okazji przypominamy , że ze względów na obostrzenia związane z ASF transportowanie upolowanej zwierzyny ( dot. dzików ) musi się odbywać w szczelnym korycie/kuwecie tak , aby nie mogło dojść do przedostania się krwi do środowiska podczas tych czynności.

Przypomnienie „e-polowanie” … wymóg pozycjonowania myśliwego w obwodzie podczas polowania

W związku z wprowadzeniem we wszystkich obwodach łowieckich elektronicznej książki polowań „e-polowanie” i zebrania przez ostatni rok jego funkcjonowania pewnych doświadczeń , w celu poprawy bezpieczeństwa podczas wykonywania polowania wszyscy użytkownicy tego systemu są proszeni o włączenie pozycjonowania.

W ustawieniach bezwzględnie należy włączyć automatyczne udostępnianie pozycji GPS w celu uruchomienia pozycjonowania myśliwego w obwodzie  łowieckim.

Szczególnie dotyczy to przypadków , gdzie w sąsiadujących rejonach odbywa się wykonywanie polowania lub też kilku myśliwych poluje w tym samym rejonie w ramach  wcześniejszego wzajemnego porozumienia.

Aktualizacja – wykaz wyznaczonych punktów skupu dziczyzny

Zgodnie z uchwałą nr 22 /2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Żerań  w Warszawie z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny § 3 , Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim Punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej.

Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego Punktu skupu po cenie niższej od wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.

Zaktualizowane na sezon 2021/22 punkty skupu wyznaczone przez Zarząd:

   • Obwód łowiecki nr 4  – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Janów Podlaski tel. 792 999 377
   • Obwód łowiecki nr 38 Drezdenko – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Drezdenko ul. Podgórna 66 tel. 095 782 00 67
   • Obwód łowiecki nr 45 Zaspy Małe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Buczek 44 tel. 608 384 113
   • Obwód łowiecki nr 145 Garbów –  ELITE EXPEDITION Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Kawka 14 tel. 507 085 898
   • Obwód łowiecki nr 177 Skępe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Skępe tel. 726 156 612

O ewentualnych zmianach dotyczących wyznaczonych przez Zarząd Punktów skupu dziczyzny będziemy powiadamiać na bieżąco.