Okręg lubelski – wycena trofeów 24-25 kwietnia br.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie (na wniosek przewodniczącego Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Wyceny Trofeów) zawiadamia, iż ocena i wycena jeleni byków oraz danieli odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 roku.

Trofea z powiatu puławskiego oraz ryckiego oceniane i wyceniane będą w Nadleśnictwie Puławy 24 kwietnia 2024 roku, przy ul. Żyrzyńskiej 8,  24-130 Puławy,  zaś z pozostałych powiatów w lokalu Restauracji Kupieckiej, ul. Szafranowa 6, 21-003 Elizówka 25 kwietnia 2024 roku.

Prace Komisji rozpoczną się od godziny 9:00

Trofea dostarczone Komisji winny być trwale oznakowane – numer  z arkusza / numer obwodu  (np.:  1/233,  2/233, itd.)

Zmiany w e-polowaniu – obowiązkowe wpisanie wagi i nazwy skupu po pozyskaniu zwierzyny grubej

Uprzejmie informujemy ze w bieżącym sezonie łowieckim  nastąpiła zmiana w procedurze zakończeniu polowania w systemie e-polowanie – obowiązkowe jest wpisanie wagi zwierzyny grubej przy wpisie kończącym polowanie indywidualne. Ewentualną korektę myśliwy może wykonać w ciągu 48 godzin ( aktualnie polowania podczas którego pozyska się zwierzynę nie da się zakończyć bez wpisania wagi pozyskanej zwierzyny grubej ). Dodatkowo w pozycji uwagi/komentarze bezwzględnie należy wpisywać także nazwę skupu, gdzie została odstawiona tusza pozyskanej zwierzyny.

Kurs wabienia jeleni dla członków KŁ „Żerań” prowadzony przez Mistrza Polski i Europy – druga edycja

Uprzejmie informujemy, że szkolenie z wabienia jeleni prowadzone będzie przez Tomasza Malińskiego zgodnie z poniższym harmonogramem

Termin:
sobota 20.04.2024 w godz.: 10:00 – 16:00
niedziela 21.04.2024 w godz.: 9:00 – 12:00

Miejsce:
Dworek Tuszkówka
05-850 Kaputy
ul. Sochaczewska 22

W trakcie szkolenia dowiecie się:

– na czym polega sztuka wabienia,
– jakich używać wabików,
– w jaki sposób wydobyć odpowiedni dźwięk,
– jak zainteresować i sprowokować byka własnym rykiem,
– jak  rozróżniać głosy jeleni byków,
– a także jak dokonać oceny wieku po słyszanym głosie przed spotkaniem  bykiem (barwa głosu, długość ryku, intensywność).

Zapraszamy zarówno myśliwych z praktyką wabienia, jak również osoby, które nie miały styczności z tą nietypową sztuką, a chcą poznać najważniejsze zasady wabienia jeleni w czasie rykowiska. Organizator zapewnia możliwość korzystania i zakupu wszystkich dostępnych na rynku, profesjonalnych wabików na jelenie, jak również pomoce dydaktyczne dla utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności.

Koszt uczestnictwa w 2 dniowym kursie: ok. 450-500   zł/os. (w zależności od ilości chętnych), płatne za miejscu przed szkoleniem.

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres piotr.tartakowski@onet.eu w terminie do czwartku 04.04.2024 r. lub pod numer telefon 603 054 050. Warunkiem zorganizowania kursu jest minimum 15 uczestników.

Tomasz Maliński – najbardziej utytułowany  wabiarz jeleni w Polsce, dwukrotny Mistrz Europy (2014, 2015), I-vice Mistrz Europy (2012) i II-vice Mistrz Europy (2011), pięciokrotny Mistrz Polski (2008, 2009, 2011, 2013, 2017); wielokrotny zwycięzca konkursu wabienia jeleni Sudeckiej Krainy Łowieckiej w Złotoryi; czterokrotny drużynowy Mistrz Europy (2012, 2013, 2014, 2015), wielokrotny drużynowy Mistrz Polski; sekretarz w Klubie Wabiarzy Jeleni przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie;  członek Tagart TEAM oraz TEAM’u Biura Polowań HUNTPOL z Radomia,  z którym współpracuje zwłaszcza w okresie rykowiska, wabiąc byki dewizowym myśliwym; myśliwy, sygnalista i leśnik – pracownik Nadleśnictwa Kaczory.

25 maja 2024 r. – Walne Zgromadzenie KŁ „Żerań”

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2024 r. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2024 r. (sobota). Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się, jak w ubiegłym roku, w Centrum Konferencyjnym E10 ul. Elektronowa 10 w Warszawie ( wjazd od ulicy Modlińskiej przy Centrum Handlowym Auchan/Leroy Merlin).

Podajemy tą informację z wyprzedzeniem bowiem Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na frekwencję podczas Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 40 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Koła. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie będzie odpowiadać wymogom określonym w Statucie (m.in. brak kworum) będzie konieczne ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia, co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą WZ nr 34/2019 z dnia 16 czerwca 2019 roku, za nieusprawiedliwioną nieobecność na Walnym Zgromadzeniu nieobecny członek zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 300 zł na konto Koła lub odpracowania 15 godzin prac gospodarczych w wyznaczonym obwodzie łowieckim.

Komunikat zwołujący Walne Zgromadzenie zostanie przesłany do każdego członka zgodnie z zapisami Statutowymi – przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia walnego zgromadzenia.

Przypomnienie – 16 marca br. spotykamy się w Garbowie

Dzień prac gospodarczych na bazie w obwodzie Garbów tuż, tuż… Mamy zadanie priorytetowe: zerwać i wywieźć starą podłogę oraz rozebrać kominek. Spotykamy się o godzinie 9:00 w dniu 16 marca 2024 r. (najbliższa sobota) na kwaterze w Syrskim Lesie. Zgłoszenia (najlepiej telefoniczne) przyjmuje gospodarz łowiska, który chce zapewnić właściwy front robót oraz kupić odpowiedną liczbę porcji na integracyjnego grilla.

Nowi członkowie KŁ „Żerań”

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Marcin Namaczyński ze środowiska warszawskiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 13 lutego 2024 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Jakub Nejman były nasz stażysta ze środowiska białogardzkiej Braci łowieckiej uchwałą z dnia 13 marca 2024 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

16 marca 2024 – dzień prac gospodarczych na bazie w Syrskim Lesie

W dniu 16 marca br. (najbliższa sobota) organizowany jest – zgodnie z ustaleniami z miejscową Bracią łowiecką – dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 142 Garbów. W tym dniu będą wykonywane prace remontowo-porządkowe na nowej kwaterze myśliwskiej w Syrskim Lesie. Zajmiemy się przede wszystkim rozbiórką podłogi, a jeśli frekwencja dopisze zajmiemy się także innymi pracami.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji bowiem idzie wiosna i czas dokończyć w tym roku remont bazy. Zbiórka 16 marca  br. (sobota) na bazie łowieckiej o godz. 9.00. Koordynatorem prac jest Gospodarz łowiska. Po zakończeniu prac zapraszamy wszystkich uczestników na integracyjnego grilla.

 Prosimy o zgłoszenie swojej obecności do Gospodarza, ułatwi to wcześniejsze zaplanowanie i organizację prac oraz przygotowanie poczęstunku.

Biała Podlaska: ocena prawidłowości odstrzału jeleni-byków sezonu 2023-2024

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej informuje, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni-byków sezonu 2023-2024 oraz wycena medalowa odbędą się w dniach 8-11 kwietnia 2024 r. na strzelnicy w Hrudzie.

Trofea Koła Łowieckiego „Żerań” będą oceniane w drugim dniu czyli 9 kwietnia br. (wtorek) w godzinach 13:30 – 15:30.

Organizatorzy proszą o obowiązkowe dostarczenie w dniu wyceny aktualnego wykazu arkusza myśliwych, którzy pozyskali jelenie byki.

Protest myśliwych 6 marca br. w Warszawie

Koleżanki i Koledzy

W dniu 6 marca br. spotykamy się na proteście w Warszawie, godzina 11, pod Sejmem. Protest jest organizowany oddolnie, nie ma barw politycznych, jest próbą podjęcia walki o nasze podstawowe prawa i postulaty.

Postarajcie się tam być !!! Być by móc powiedzieć że próbowałem, być by móc spokojnie spać i patrzeć w lustro, nie zasłaniajcie się sami przed sobą, że mam coś w tym dniu do załatwienia, że może inni pojadą tam za mnie.
Nikt nie daje nam gwarancji że protest przyniesie pożądane efekty, ale trzeba działać, trzeba spróbować.

Zabierzcie ze sobą pomarańczową kamizelkę czy kurtkę, flagę, możecie wziąć stołek myśliwski, bo protest jest stacjonarny, lekki prowiant (kanapka, baton), coś małego do picia.

Społeczny Komitet Protestacyjny Myśliwych