Zapraszamy na imprezę kynologiczną na stawach w Samoklęskach

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie wraz z Nadleśnictwem Lubartów zaprasza do udziału w Regionalnej Ocenie Pracy Wodnej dla Wyżłów (konkurs uproszczony), która odbędzie się w dniu 19 września 2021r. w miejscowości Samoklęski.

W dniu 19 września (niedziela) od ok. godz.8.30 ( zaczniemy polować od 8.00) , na stawach w Samoklęskach będzie odbywać się Regionalna Ocena Pracy Wodnej Wyżłów. My w tym czasie możemy polować INDYWIDUALNIE wykorzystując psy „konkursowe”do podnoszenia ewentualnych kaczek (nasze psy trzymamy wtedy na otoku).

Fotorelacja z wsiedlania bażantów w obwodzie Garbów

Myśliwi z Koła Łowieckiego Żerań – realizując politykę dbałości o rozwój zwierzyny drobnej – dokonali kolejnego wsiedlenia bażantów. Tym razem setka pięknych energicznych kurek przyjechała dzięki staraniom Zarządu i gospodarza obwodu Stanisława Oska do obwodu nr. 145. Kury zostały wsiedlone 2 września, w czterech wybranych miejscach, w których warunki środowiskowe powinny sprzyjać bezpieczeństwu i rozwojowi przybyłych ptaków.

W rozwiezieniu i wypuszczeniu bażantów pomagali: żona gospodarza łowiska oraz Kolega Roman Wróbel.
Warto zaznaczyć, że dzięki starannej polnej hodowli piskląt, przywiezione kurki były w doskonałej kondycji fizycznej, pięknie rwały się do lotu i dają nadzieję na zasilenie łowiska „świeżą krwią”.

Autor: Roman Wróbel

Obwód łowiecki Janów Podlaski – ograniczenia polowania w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Z dniem dzisiejszym tj. 2 września 2021 roku wchodzi w życie  ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego  oraz części województwa lubelskiego. Obszar, o którym mowa obejmuje w naszym przypadku obręby ewidencyjne:

W związku z powyższym mamy ograniczenie m.innymi prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Czekamy na interpretację tego Rozporządzenia m.innymi ze strony WOP , czy w świetle ww Rozporządzenia będziemy mogli wykonywać polowanie. W zależności od rozwoju sytuacji o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ukazało się również ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni.

Ocena prawidłowości odstrzałów w okręgu Biała Podlaska

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej poinformował, że w dniach 18-21 października br. planowana jest ocena prawidłowości odstrzału rogaczy, która odbędzie się na strzelnicy w Hrudzie. Trofea naszego Koła będą oceniane drugiego dnia, czyli 19 października br. (wtorek) w godzinach 12:00 – 15:00.

W związku z pandemią Zarząd KŁ „Żerań” wyznaczył na posiedzeniu w dniu 25.08 br. Kolegę Zbigniewa Jureczka jako odpowiedzialnego za kontaktowanie się z komisją oceny prawidłowości odstrzałów organizowanych przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej.

Ocena prawidłowości odstrzału będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

 

Inauguracyjne polowanie zbiorowe na kaczki – 4 września br.

W tym roku – wykorzystując czasowe poluzowanie obostrzeń- inauguracyjne polowanie na kaczki odbędzie się w formie polowania zbiorowego w dniu 4 września 2021 r. (sobota) w obwodzie nr 145 w Garbowie. Miejsce spotkania Samoklęski przy stawach godz. 17.oo . Osobą odpowiedzialną za prowadzenie polowania jest gospodarz obwodu łowieckiego Stanisław Osek. Zgłoszenia o udziale w polowaniu należy kierować do łowczego A. Rajewskiego.

Uwaga. Polujemy zbiorowo wyłącznie na stawach w Samoklęskach. Stawy w Garbowie nie są zgłoszone w tym dniu – ze względów organizacyjnych – jako miejsce polowania zbiorowego. Na stawach w Garbowie będzie można polować indywidualnie już od następnego dnia (z zachowaniem obowiązujących przepisów tj. zachowaniu minimalnej odległości od zabudowań i obowiązkowo polowania z psami). Jesteśmy w dalszym ciągu w stanie epidemii SARS COV-2 zatem prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

Przypominamy o zbieraniu łusek i wrzucanie ich do specjalnie przygotowanego pojemnika.

Po zakończeniu polowania odbędzie się uroczysty pokot na terenie naszej bazy łowieckiej w Starościnie. Serdecznie zapraszamy.

 

Walne Zgromadzenie członków KŁ „Żerań” 28 sierpnia br. godz. 10.00

W sobotę 28 sierpnia br. o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Żerań – szczegóły w komunikacie nr 1-2021/2022. Zawiadomienia zostały wysłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, w ustawowym czasie – zgodnie z  zapisami w Statucie PZŁ.

komunikat nr 1-2021/22

Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na frekwencję podczas zbliżającego się Walnego Zgromadzenia, bowiem Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 Statutu PZŁ, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Koła.  W innym przypadku Walne Zgromadzenie zostanie zamknięte z braku kworum i będzie konieczne wyznaczenie nowego terminu Walnego Zgromadzenia, co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.

Fotorelacja z VI Kujawsko-Dobrzyńskiego Dnia Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej

W sobotę 24 lipca br. w Ciechocinku odbył się VI Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej, w której nasze Koło brało udział. Oto fotorelacja z tego wydarzenia. Autorem zdjęć jest Agnieszka Ligowska.

ZIPOD do zainstalowania na tefonie

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Siedlcach aplikacja ZIPOD wkrótce zastąpi dotychczasowe dokumenty towarzyszące odstrzelonemu/padłemu dzikowi między innymi dokument dochodzenia epizootycznego (DDE).

W związku powyższym jest prośba o zainstalowanie aplikacji ZIPOD na urządzeniach mobilnych u myśliwych wychodzących w łowisko.

Broszura w formacie PDF – do pobrania

24 lipca br. – VI Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej

Jak informuje Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku tegoroczna – szósta już edycja – Kujawsko-Dobrzyńskich Dni Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej odbędzie się 24 lipca (sobota) 2021 r. w Ciechocinku.

W tej dorocznej imprezie nasze Koło planuje wziąć udział (po raz kolejny) i wystawić poczet sztandarowy. Ustawianie pocztów przed Kolegiatą w Ciechocinku rozpocznie się o godzinie 9:30, następnie wszyscy będą uczestniczyć w koncelebrowanej Hubertowskiej Mszy Świętej, a po jej zakończeniu poczty sztandarowe przemaszerują ulicami Ciechocinka do muszli koncertowej w Parku Zdrojowym, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie. Przewidywany jest bardzo bogaty program artystyczny, który wypełni czas uczestnikom do godzin wieczornych. Na imprezie będą mieć swoje stoiska m.in. firmy z branży przetwórstwa dziczyzny, odbędą się pokazy kulinarne itp.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają.