Nowe urządzenia łowieckie

Z satysfakcją informujemy , że jak co roku przybywa coraz więcej urządzeń łowieckich w naszych obwodach łowieckich.

Niepisaną zasadą jest , że każdy nowo przyjęty członek naszego Koła sponsoruje ambonę w wybranym przez siebie obwodzie. Prócz tego nie brakuje również sponsorów w szeregach naszego Koła. Dzięki temu w ostatnim czasie w obwodzie nr 45 powstało 6 nowych ambon , w obwodzie nr 4 powstały 3 nowe ambony , w obwodzie nr 177 powstały 2 nowe ambony a w obwodzie nr 145 jedna.

W tym sezonie do grona sponsorów przyłączyli również członkowie Zarządu. Poniżej nad Bugiem ambona „Dębowa” Jarka …

… oraz „Bycza” Jacka na zrębie na przy Poligonie

Wprowadzenia zakazu wykonywania polowania na terenach prywatnych w obwodzie łowieckim 45 Zaspy Małe

Pilnie zawiadamiamy , że prawdopodobnie zostało wprowadzone ograniczenie możliwości wykonywania polowania na gruntach prywatnych przez jednego z rolników na terenie obwodu łowieckiego 45 – Stanisława Mochockiego.

Jako dzierżawca obwodu łowieckiego zwróciliśmy się oficjalnie się z zapytaniem do Starostwa , czy wpłynął jakikolwiek wniosek o ograniczenie możliwości wykonywania polowań na terenie naszego obwodu.

Do czasu otrzymania odpowiedzi należy wstrzymać się od wykonywania polowania na tym terenie.

Reintrodukcja danieli w obwodzie 177 Skępe

Z satysfakcją informujemy , ze w dniu 23 maja br. w domku myśliwskim na Ławiczku odbyło się spotkanie organizacyjne ws „Programu reintrodukcji danieli w kompleksie leśnym położonym wokół miejscowości Skępe”.

Koncepcja ta opiera się na wspólnej szerokiej współpracy naszego Koła z pięcioma kołami sąsiadującymi z naszym obwodem łowieckim 177 pod względem organizacyjnym i finansowym.

Oprócz przedstawicieli kół sąsiadujących uczestnikiem spotkania był Łowczy Okręgowy  wraz z członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ we Włocławku.

Osiągnięto konsenus w tej kwestii , każde z kół wyraziło poparcie tego Programu i na najbliższych Walnych Zgromadzeniach mają podjąć uchwałę o finansowym uczestnictwie w Programie , organizacyjnym wkładzie w formie prac społecznych i zabezpieczeniu karmy dla hodowli danieli.

Kolejne spotkanie w tym temacie planowane jest na początku lipca , na którym zostanie podpisane wspólne porozumienie o współpracy.

Zadaszenie przed domkiem myśliwskim w Garbowie

Z lekkim opóźnieniem informujemy , że na początku maja br. nasz członek terenowy kolega Krzysztof Wróblewski wraz z naszym stażystą Bratkiem Krzywkowskim wykonali zadaszenie wejścia do domku myśliwskiego w Starościnie.  Była to ich własna inicjatywa , prace wykonane zgodnie ze sztuką ciesielską bez użycia metalowych elementów łączących.

Na ich prośbę kosztorys wykonania tych prac został przedstawiony Zarządowi … i odłożony do archiwum. Godne zachowanie choć trudne do naśladowania – dziękujemy i bardzo doceniamy !!!

Nasza drużyna utrzymała III miejsce w Strzelaniach Myśliwskich

Z ogromną satysfakcją informujemy że nasza żerańska drużyna w składzie Mirosław Kubiak ( 383 pkt ) , Wiesław Auterhoff ( 355 pkt ) oraz Peter Frost Horlyck ( 352 pkt ) wywalczyli III miejsce w klasyfikacji drużynowej-otwartej w Okręgowych Zawodach PZŁ z wynikiem 1.090/1.500 pkt.

Gratulujemy i dziękujemy im za uczestnictwo , wspaniałą postawę i świetny wynik osiągnięty na strzelnicy w Suchodole. Tym razem Puchar bardziej okazały niż zdobyty w roku 2017.

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu 30 kwietnia br. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz Kolega

Marian Kazubski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 10 maja br. (piątek) o godz. 12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie. Po mszy odprowadzenie do grobu rodzinnego na Bródnie.

Łączymy się w żalu i składamy rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia.