Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 139 ukazało się datowane na dzień 18 stycznia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

więcej szczegółów pod linkiem

” Mietek ” – odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 stycznia 2021 r. odszedł do Krainy Wiecznych Łowów na wieczną zasiadkę nasz serdeczny Kolega , najstarszy wiekiem członek naszego Koła

Mieczysław Ciecierzyński

Do Polskiego Związku Łowieckiego wstąpił w 1947 r.,  a do koła łowieckiego ŻERAŃ należał nieprzerwanie od 1981 roku. Był sponsorem łowiectwa które było jego pasją – na swoim koncie miał wiele cennych trofeów.  Przyczynił się do pomnożenia nie tylko dorobku łowieckiego, ale także  materialnego naszego Koła. Byliśmy dumni , że mamy takiego członka w naszych szeregach. Niezapomniany gawędziarz , który swoimi przeżyciami łowieckim obdarzał trzy pokolenia naszego Koła z którymi miał wspaniały kontakt.

Całe nasze żerańskie środowisko myśliwych łączy się w żalu i składa rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 28 stycznia br. o godz. 11.00 w Kościele Św Karola Boromeusza na Starych Powązkach a po mszy nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Informacja dot. odbióru hologramów do legitymacji PZŁ

Zgodnie z informacjami z większości Zarządów Okręgowych PZŁ , w trosce o nasze zdrowie, zwrócono się do Kół Łowieckich z prośbą aby odbiór hologramów do legitymacji PZŁ dla członków kół łowieckich, odbywał się jednoosobowo przez członka Zarządu danego koła. Zastosowanie się do powyższej prośby miało pozwolić na zminimalizowanie liczby interesantów w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ i w efekcie pozwoli sprostać wymogom dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzenia się wirusa SARS COV-2.

Niestety w ten sposób ryzyko zakażenia wirusem SARS COV-2 zostaje przeniesione na osobę z Zarządu Koła która miałaby odebrać hologramy i je dystrybuować pośród członków Koła – na co nie ma zgody pośród członków Zarządu KŁ „Żerań”.

Informujemy że składka PZŁ na rok 2021 została opłacona w terminie zgodnie z otrzymanymi listami z ZO PZŁ , a zasady odbioru hologramów są następujące:

członkowie okręgu warszawskiego – w uzgodnieniu z ZO PZŁ w Warszawie 50 % hologramów zostało odebranych w dniu dzisiejszym a osoby dla których są one przeznaczone zostały powiadomione mailowo o bezpiecznym sposobie ich dystrybucji. Pozostałe osoby proszone są o osobisty odbiór hologramów w siedzibie ZO PZŁ w Warszawie.

członkowie pozostałych okręgów zgodnie z miejscem zamieszkania naszych członków terenowych – odbiór osobisty w siedzibach ZO PZŁ zgodnie z miejscem zamieszkania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości opłaconej składki lub braku jej opłaty proszę o bezpośredni kontakt ze Skarbnikiem Koła. Jednocześnie przypominamy że :

zgodnie z §24 ust. 3 Statutu PZŁ

… „Członkowie Zrzeszenia , należący do więcej niż jednego koła łowieckiego, wskazują właściwemu zarządowi okręgowemu koło łowieckie, za pośrednictwem którego będą uiszczać składki członkowskie na rzecz Zrzeszenia” …

VI edycja myśliwskiej „żerańskiej” paczki świątecznej

Zgodnie z naszą tradycją przygotowaliśmy już VI edycję „Żerańskiej” paczki świątecznej. Naszym zamierzeniem jest , aby ta paczka docierała do rodzin naszych Kolegów którzy odeszli już do Krainy Wiecznych Łowów , dla naszych zasłużonych i najstarszych Nemrodów jak i na stoły tych , którzy sympatyzują naszej polskiej Braci myśliwskiej, polskiemu łowiectwu i oczywiście naszemu Kołu Łowieckiemu „Żerań” w Warszawie.

W tym roku ze względów epidemiologicznych nie możemy zorganizować naszej żerańskiej kołowej wigilii na której co roku łamiemy się opłatkiem i składamy sobie świąteczne życzenia , zatem głownie za pomocą kurierów docieramy na czas do adresatów w całej Polsce naszej myśliwskiej świątecznej paczki.

W sumie ponad 60 paczek zostało już dostarczonych zarówno wysyłką kurierską , osobiście dla adresatów w Warszawie jak i dzięki pomocy naszej stażystce Dorotce , która dowiozła je do Janowa Podlaskiego.

Dziękujemy sponsorom dzięki którym paczka jest jak zwykle pełna nie tylko myśliwskich przysmaków. Mamy nadzieję że nasza myśliwska „Żerańska” paczka świąteczna będzie miłym akcentem dla naszego szeroko rozumianego środowiska Braci łowieckiej na  te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

Kolejne zwyżki „żerańskie” – relacja Romka z Janowa … i nie tylko

Jako odzew na nasze ostatnie posty Romek Wróbel przesłał wczoraj swoją relację , którą zamieszczamy poniżej:

” … Witam serdecznie! Przesyłam kilka fotografii z Kotlinki. Dziś uczestniczyłem w montażu zwyżek ( żerańskich zwyżek !!! ) więc może zdjęcia przydadzą się do archiwum Koła. Tylko z ustawiania w lesie zdjęcia trzeba od Sylwka brać bo nie jeździłem w teren … „

” … Oprócz tego uprzejmie donoszę, że w ramach czynnego dbania o dobrostan zwierzyny drobnej zbudowałem i dostarczyłem w tym tygodniu na obwód nr. 4, dwa podsypy dla bażantów. Z pomocą Tomasza i Andrzeja Bernaszuków ustawiliśmy je w okolicach janowskiego zalewu i Zaborka … „

” … W ubiegłym sezonie w kolejne 3 podsypy zasiliłem obwód Garbowski … Nie chcę wyznaczać żadnych standardów ale są to konstrukcje, które wiele lat posłużą – przeważnie na kotwach stalowych, wymiary daszku 120 x 160-240 cm, kryte folią i gontem bitumicznym … ”

Rozliczanie ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików

Uprzejmie informujemy że do końca br. zostanie rozliczony ryczał za odstrzał sanitarny dzików każdemu myśliwemu , który tego dokonał w sezonie 2020/21.

W tym celu z każdym myśliwym skontaktuje się osobiście Łowczy i Skarbnik  Koła , przekazując szczegółową informację o wysokości należnego ryczałtu z tego tytułu oraz udzieli informacji i wyjaśnień o prawnych możliwych sposobach jego wykorzystania.

Wariant I – cały należny ryczał zostanie wypłacony myśliwemu , stanowi dla niego przychód a Koło w ustawowym terminie po zakończeniu roku obrachunkowego wystawi PIT-11

Wariant II – cały należny ryczałt zostaje przelany na subkonto myśliwego i po potrąceniu zaliczki na poczet podatku dochodowego ( 19% lub 32% ) zostaje przekazany jako darowizna ( na podstawie Umowy Darowizny ) na realizację celów statutowych naszego Koła ; ryczałt stanowi dla niego przychód a Koło w ustawowym terminie po zakończeniu roku obrachunkowego wystawi PIT-11

Wybór jednego z wariantów będzie indywidualną decyzją każdego myśliwego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie zapewniamy indywidualne konsultacje z Biurem Księgowym , obsługującym nasze Koło.