Umowa zawarta – mamy własną bazę łowiecką w obwodzie nr 142 Garbów

W dniu dzisiejszym tj. 22 lipca 2022 r. w Lublinie, w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Kuneckiej i Marcina Jączka zawarta została umowa kupna sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z domem w miejscowości Kolonia Starościn ( Syrski Las ). Tak więc zmaterializowała się uchwała podjęta na ostatnim walnym zebraniu Koła i de facto, z dniem dzisiejszym, jesteśmy już pełnoprawnymi właścicielami nieruchomości, która stanie się naszą docelową bazą łowiecką w obwodzie Garbów. „Dopięcie” umowy wymagało sporo wysiłku polegającego na zgromadzeniu wszystkich wymaganych przez notariusza zgód, odpisów, uchwał itp. i dopilnowaniu, by transakcja nie miała wad prawnych. Ale wszystko to jest już za nami – możemy się wreszcie cieszyć naszą nową bazą, którą oczywiście przez kolejne miesiące będziemy stopniowo urządzać i dostosowywać do naszych potrzeb. Zarząd Koła serdecznie dziękuje wszystkim – a było ich wielu – którzy przyczynili się do tego naszego sukcesu.

Rekomendowane punkty skupu – zmiana w obwodzie Zaspy Małe

Ze względu na zmieniającą się dynamicznie sytuację rynkową publikujemy zaktualizowany wykaz rekomendowanych punktów skupu dziczyzny. Zmiana dotyczy obwodu nr 45 Zaspy Małe, gdzie (oprócz Welles Sp z o.o.) dodany zostaje nowy punkt należący do GOBARTO S. A.

Oto pełna, zaktualizowana na dzień 5 lipca 2022 r., lista punktów skupu:

   • Obwód łowiecki nr 4  – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Janów Podlaski tel. 792 999 377
   • Obwód łowiecki nr 38 Drezdenko – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Drezdenko ul. Podgórna 66 tel. 095 782 00 67
   • Obwód łowiecki nr 45 Zaspy Małe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Buczek 44 tel. 608 384 113 lub GOBARTO S.A. Punkt skupu dziczyzny Białogard ul. Moniuszki 23 tel. 888 022 205
   • Obwód łowiecki nr 142 Garbów –  ELITE EXPEDITION Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Kawka 14 tel. 507 085 898
   • Obwód łowiecki nr 177 Skępe – WELES Sp. z o.o. Punkt skupu dziczyzny Skępe ul. Spółdzielcza 8  tel. 693 533 097

O ewentualnych zmianach dotyczących wyznaczonych przez Zarząd punktów skupu dziczyzny będziemy powiadamiać na bieżąco.

Zgodnie z uchwałą nr 22 /2019 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Żerań  w Warszawie z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny §3, Zarząd Koła upoważniony jest do wyznaczenia w danym obwodzie łowieckim punktu skupu, do którego myśliwy jest obowiązany odstawić tusze zwierzyny łownej.

Zarząd wyznaczając taki punkt skupu kieruje się najwyższą wynegocjowaną ceną za 1 kg tuszy zwierzyny dla KŁ Żerań. Myśliwy jest obowiązany do uiszczenia na konto Koła, w terminie 14 dni od dnia wezwania, różnicy w cenie, w przypadku odstawienia tuszy do innego punktu skupu po cenie niższej od wynegocjowanej  przez zarząd. Informację o wyznaczonych punktach skupu zarząd udostępnia na stronie internetowej Koła.

Akcja o świcie przed koszeniem lucerny

Jako donosi janowska Brać łowiecka , w dniu 30 maja o 5 rano pięciu kolegów dokonało przeszukania uprawy lucerny który miał być koszony w tym dniu. O tej porze roku należało się spodziewać młodych koźlaków, które nie przeżyłyby tego koszenia.

Akcja poszukiwawcza zakończyła się pełnym sukcesem, bowiem po zakończeniu koszenia łana lucerny nie stwierdzono żadnego przypadku starty ani jednego koźlaka. Bardzo dziękujemy za inicjatywę i działania janowskiej Braci łowieckiej.

Darz Bór

Uwaga zmiana godziny – Nowa szersza formuła akcji przystrzelania broni

Nowa szersza formuła akcji przystrzelania broni
SOBOTA  HRUD  (4 czerwca godzina 11:00)

Miło jest nam poinformować o inicjatywnie która wyszła od Tomka & Dominika z naszej „garbowskiej” Braci łowieckiej.  Zgodnie z intencją zarządu zaproponowali szerszą formułę corocznej akcji przystrzeliwania broni, która obejmie kilka miejsc na terenie Polski tak, aby wszyscy nasi członkowie mogli skorzystać zarówno z przystrzelania jak i treningu strzeleckiego.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r w poniższych terminach odbędzie się przystrzelanie broni i trening strzelecki:

W razie gdyby z przyczyn nie zależnych, zaplanowane przestrzelanie broni i trening nie mogły się odbyć ww. terminach o zmianach niezwłocznie poinformujemy. Mile widziane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci swojego uczestnictwa, co pozwoli to na lepsze zaplanowanie oraz organizację przestrzelania i treningu. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, koledzy Tomasz Osek tel. 509 908 523 oraz Dominik Ciejpa–Znamirowski tel. 507 085 898 oczywiście służą pomocą.

W załączeniu fotorelacja z przystrzelania i treningu – Puławy oraz Suchodół.

DARZ BÓR !