Konieczne zintensyfikowanie polowań w obwodzie Drezdenko

Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2023 r.  m.innymi omówił stan realizacji Rocznego Planu Łowieckiego na sezon 2022/2023. We wszystkich obwodach RPŁ jest realizowany planowo z wyjątkiem obwodu nr 38 Drezdenko. W obwodzie tym jest nadal do pozyskania sporo zwierzyny,   zwłaszcza jeleni byków i cieląt. Powodem jest bardzo niska ilość wyjść na polowanie ( 149 ). Dla porównania w  innych obwodach ilość wyjść na polowania w tym samym okresie czasu jest radykalnie większa: obwód 4 ( 731 ) , obwód 45 ( 945 ) , obwód 142 ( 1.095 ) oraz obwód 177 ( 915 ).  Ponieważ termin polowań kończy się z ostatnim dniem lutego – czasu pozostało niewiele.

Dodatkowo Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z 24 stycznia 2023 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików, w obwodzie Drezdenko mamy do pozyskania kolejnych 10 dzików sanitarnych. W związku z tym zarząd kieruje apel do naszej Braci Łowieckiej, aby w miesiącu lutym zintensyfikować liczbę polowań w  obwodzie Drezdenko.

Warto przypomnieć, że ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt umożliwia posiadaczom uprawnień do wykonywania polowania skorzystania z tzw. „zwolnienia od pracy” lub „zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych” w celu wykonywanie odstrzału sanitarnego zwierząt. Prawo do skorzystania ze zwolnienia przysługuje pracownikom, tj. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, żołnierzom oraz funkcjonariuszom, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania.

Stanisław odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2023 r. – w wieku 68 lat – odszedł do Krainy Wiecznych Łowów, na wieczną zasiadkę, nasz kolega, przyjaciel, były członek janowskiej Braci Łowieckiej, strażnik łowiecki:

Stanisław Sijka

Jego przygoda łowiecka zaczęła się w naszym Kole w  1992 roku.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 4 lutego 2023 r.  o godzinie 12:00 w Bazylice Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim.

Nowi członkowie KŁ „Żerań”

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Jarosław Miłkowski ze środowiska skępskiej Braci łowieckiej ( syn naszego członka Andrzeja były stażysta ) uchwałą z dnia 1 lutego 2023 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Zgodnie z § 25 ust. 3 statutu PZŁ  Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” informuje , że kolega Radosław Olejnik ze środowiska garbowskiej Braci łowieckiej ( brat naszego członka Marcina ) uchwałą z dnia 1 lutego 2023 roku został przyjęty w poczet członków naszego Koła.

Bal którego celem jest wsparcie hospicjum w Lublinie

Zarząd Okręgowy ZO PZŁ w Lublinie wspólnie z Lubelskim Towarzystwem Myśliwskim Koło Łowieckie nr 9 w Lublinie organizują 18 lutego 2023 r. charytatywny bal myśliwski z okazji 100 -lecia PZŁ.

Celem balu jest nie tylko dobra zabawa i wspólne myśliwskie biesiadowanie, ale przede wszystkim wsparcie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

Jurek … odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 stycznia 2023 r. – przeżywszy lat 85 – odszedł do Krainy Wiecznych Łowów na wieczną zasiadkę nasz brat, kolega, przyjaciel, członek naszej Warszawskiej Braci Łowieckiej

Jerzy Sielski

Jego przygoda łowiecka zaczęła się 4 września 1969 roku wstępując w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego a w latach 90-tch do naszego Koła i tu się niestety zakończyła. Był jednym z najstarszych członków naszego Koła, wieloletni członek Komisji Rewizyjnej. Był oddany swojej pasji łowieckiej bez względu na to, jak los układał jego ścieżki życiowe i takim go zapamiętamy.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 20 stycznia br. (piątek) na Cmentarzu Wawrzyszewskim na Bielanach w Warszawie. Kondukt wyruszy spod bramy Cmentarza Wawrzyszewskiego do grobu rodzinnego o godzinie 14:00.

Odszedłeś z tego świata idąc na wieczną zasiadkę do Krainy Wiecznych Łowów. Jurek … śpij spokojnie, niech knieja wiecznie ci do snu szumi …

Zmiana systemu odpłatności za dziki w trzech obwodach

Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” podjął uchwałę o przywróceniu z dniem 1 stycznia 2023 roku ceny skupowej za dzika branego na użytek własny w obwodach Janów Podlaski, Garbów oraz Drezdenko. Chodzi o dziki pozyskane w ramach Rocznego Planu Łowieckiego.

Przy podejmowaniu tej decyzji Zarząd kierował się czynnikiem ekonomicznym aby zagwarantować jak najwyższe wpływy do budżetu koła.

Tak więc od 1 stycznia br. już we wszystkich obwodach cena netto 1 kg tuszy – w przypadku wzięcia dzika pozyskanego w ramach RPŁ na użytek własny – równa się cenie w skupie. Zasady brania tuszy dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego bez zmian.