Obwody dokumentacja

Dokumentacja – w tym zbiorze zarchiwizowano wszystkie najważniejsze dokumenty  tzw. „sztywne” tj. kategoryzacje , umowy ,  inwentaryzacje , RPŁ i inne – które dotyczą poszczególnych obwodów łowieckich … dostęp tylko dla osób z uprawnieniami