Zagrożenie ASF

Aktualne dokumenty dotyczące występowania ASF u dzików na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o podejmowanych działaniach w celu jego zwalczania :

 

Rozporządzenie NR 15 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 7 października 2017 roku

Rozporządzenie NR 14 Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Białej Podlaskiej z dnia 7 października 2017 roku

Główny Lekarz Weterynarii Strategia obniżania populacji dzika ASF pismo z dnia 3 lipca 2017 roku

Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 17 listopada 2016

zawiadomienie Mazowieckiego Lekarza Weterynarii z dnia 16 listopada 2016 r.

zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 16 listopada 2016 r.

zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 31 października 2016

zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 26 października 2016 r.

pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 24 października 2016 r.

Raport Sytuacyjny nr 128 Sytuacji Kryzysowej  za okres 14-20-10-2016

zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 20 października 2016 r.

pismo z dnia 18 października 2016 roku z Nadleśnictwa Białogard ws. spotkania w celu ustalenia terminu ogólnopolskiej inwentaryzacji dzika

„specustawa”  – USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – wchodzi w życie z dniem 18 października 2016 r.

pismo z dnia 17 października 2016 roku Nadleśnictwa Skrwilno w sprawie terminu ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictwa

pismo z dnia 14 października 2016 roku ZO PZŁ w Lublinie w sprawie terminu ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików na terenie okręgu lubelskiego

ustalenia z posiedzenia STAŁEGO ZESPOŁU ŁOWIECKIEGO ds. rozwiązywania problemów trudnych związanych z gospodarką łowiecką DG LP z dnia 12 października 2016 roku

pismo Przewodniczącego ZG PZŁ z dnia 12 października 2016 w sprawie bezzwłocznej realizacji odstrzału sanitarnego dzików

pismo INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 12 października 2016 roku w sprawie występowania ASF w okresie 5-11/10/2016

pismo z dnia 6 października 2016 roku RD LP w Lublinie ws. zwołania posiedzenia STAŁEGO ZESPOŁU ŁOWIECKIEGO ds. rozwiązywania problemów trudnych związanych z gospodarką łowiecką

pismo z dnia 6 października 2016 roku RDLP w Lublinie ws. zwołania posiedzenia STAŁEGO ZESPOŁU ŁOWIECKIEGO ds. rozwiązywania problemów trudnych związanych z gospodarką łowiecką

pismo z dnia 5 października 2016 roku GD LP w Warszawie ws. ogólnopolskiej inwentaryzacji dzika

inw-dzikow-dglp-iipismo INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wystąpienia 23 ogniska ASF

pismo INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 29 września 2016 roku w sprawie występowania ASF w okresie 21-27/09/2016

DECYZJA DG LP NR 498 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie inwentaryzacji dzika

pismo ZG PZŁ z dnia 28 września 2016 w sprawie inwentaryzacji dzika

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 września 2016 roku w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF

pismo INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 27 września 2016 roku w sprawie nowego ogniska ASF

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 września 2016 roku w sprawie określenia obszarów objętych nakazami , zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF

pismo INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 14 września 2016 roku w sprawie możliwości zakazu polowań zbiorowych

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 ZG PZŁ z dnia 7 września 2016 roku w sprawie ograniczenia populacji dzika 5 osobników na 1000 ha

pismo Przewodniczącego ZG PZŁ z dnia 6 września 2016 w sprawie ograniczenia populacji dzika 5 osobników na 1000 ha

pismo INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 5 września 2016 roku

regionalizacja-pl-2016-safeguard

pismo INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wymogów pozyskiwania i przechowywania tusz pozyskanych dzików

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2016 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH z dnia 18 sierpnia 2016 roku

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 16 sierpnia 2016 roku

 

2020-03-31 film PZŁ – Bioasekuracja