25 maja 2024 r. – Walne Zgromadzenie KŁ „Żerań”

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2024 r. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2024 r. (sobota). Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się, jak w ubiegłym roku, w Centrum Konferencyjnym E10 ul. Elektronowa 10 w Warszawie ( wjazd od ulicy Modlińskiej przy Centrum Handlowym Auchan/Leroy Merlin).

Podajemy tą informację z wyprzedzeniem bowiem Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na frekwencję podczas Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 40 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Koła. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie będzie odpowiadać wymogom określonym w Statucie (m.in. brak kworum) będzie konieczne ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia, co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą WZ nr 34/2019 z dnia 16 czerwca 2019 roku, za nieusprawiedliwioną nieobecność na Walnym Zgromadzeniu nieobecny członek zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 300 zł na konto Koła lub odpracowania 15 godzin prac gospodarczych w wyznaczonym obwodzie łowieckim.

Komunikat zwołujący Walne Zgromadzenie zostanie przesłany do każdego członka zgodnie z zapisami Statutowymi – przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia walnego zgromadzenia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.