Szkolenie dla selekcjonerów w Lublinie

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie zaprasza na szkolenie z zakresu oceny wieku zwierzyny po odstrzale oraz wstępnej wyceny medalowej trofeów zwierzyny płowej i czarnej.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających uprawnienia selekcjonerskie, które pragną doskonalić swoje umiejętności. Głównym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie oceny wieku zwierzyny po odstrzale. Dodatkowo uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad wstępnej wyceny medalowej trofeów, obejmującą praktyczne demonstracje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Prowadzącym szkolenie będzie prof. dr hab. Roman Dziedzic

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2024 roku od godziny 1600, w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie.

Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł od osoby.

Zgłoszenia należy dokonać na e-mail zo.lublin@pzlow.pl  podając imię i nazwisko, nr legitymacji. Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać na konto:

 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209.

Zgłoszenia i wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 13 czerwca b.r.

 

Relacja z akcji „Sprzątamy Las wokół Nas” – obwód łowiecki nr 4 Janów Podlaski

Miło nam poinformować iż po raz kolejny nasza terenowa janowska Brać  łowiecka uczestniczyła w kolejnej już edycji akcji „Sprzątamy Las wokół Nas” pod patronatem ZO PZŁ w Białej Podlaskiej.

Gospodarz obwodu Zbigniew Jureczek jak zawsze staje na wysokości zadania i podejmuje nie tylko to wyzwanie – tak było i w tym roku. Akcja została otwarta na strzelnicy w Hrudzie przez Łowczego okręgowego Sebastiana Santusa, następnie myśliwi rozjechali się do swoich obwodów łowieckich gdzie przeprowadzono sprzątanie lasu. W akcji uczestniczyli również pracownicy Parku Krajobrazowego.

Zakończenie akcji i podsumowanie zakończyło się w każdym obwodzie również i w  naszym na bazie łowieckiej. Na Kotlince jeszcze przed zakończeniem Gospodarz obwodu oraz Gospodarz Bazy zorganizowali porządki na naszym terenie.  Dzięki tej inicjatywie oraz pracy zebranych myśliwych nasza baza weszła w nowy sezon łowiecki uporządkowana za co serdecznie dziękujemy.

 

Trening i przystrzeliwanie broni 2024

Akcja przystrzeliwania broni, obejmie w 2024 roku – tak jak w latach ubiegłych – trzy miejsca na terenie Polski tak, aby wszyscy nasi członkowie mogli skorzystać zarówno z przystrzelania, jak i treningu strzeleckiego.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r.  przystrzelanie broni i trening strzelecki odbędą się 

      •  w dniu 4 maja br. (sobota)  na Strzelnicy w Suchodole o godzinie 12:00
      • w dniu 12 maja br. (niedziela)  na Strzelnicy w Puławach o godzinie 9:00
      • w dniu 8 czerwca br.  (sobota) na Strzelnicy w Hrudzie o godzinie 9:00

Po przystrzelaniu broni Zarząd Koła przewidział trening strzelecki na osiach Skeet, Trap, MOP, Zając, Dzik, Rogacz. Treningi strzeleckie w w/w terminach pomogą wyłonić Reprezentację Koła na Zawody Okręgowe oraz ścisłą Kadrę strzelecką naszego Koła.

W razie gdyby z przyczyn nie zależnych, zaplanowane przestrzelanie broni i trening nie mogły się odbyć ww. terminach o zmianach niezwłocznie poinformujemy. Mile widziane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci swojego uczestnictwa, co pozwoli to na lepsze zaplanowanie oraz organizację przestrzelania i treningu. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, kolega Tomasz Osek tel. 509 908 523 służy pomocą.

Jakub odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. – w wieku 60 lat – odszedł do Krainy Wiecznych Łowów, na wieczną zasiadkę, nasz kolega, przyjaciel, członek warszawskiej Braci Łowieckiej:

Jakub Ignacy Jacyna

Jego przygoda łowiecka jako myśliwego zaczęła się w naszym Kole w 2003 roku. Wspaniały i dobry człowiek z ogromną kulturą osobistą. Mistrz ciętej riposty, zasadniczy, pryncypialny i szarmancki i takim go zapamiętamy. Śpij spokojnie,  niech Wieczna Knieja do snu Tobie szumi …

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 6 maja ( poniedziałek ) o godz. 13.00 w Kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie, o godz. 15.00 nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Powązkach Wojskowych. Zgodnie z wolą rodziny uroczystości pogrzebowe odbędą się bez ceremoniału myśliwskiego .

Okręg lubelski – wycena trofeów 24-25 kwietnia br.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie (na wniosek przewodniczącego Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Wyceny Trofeów) zawiadamia, iż ocena i wycena jeleni byków oraz danieli odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 roku.

Trofea z powiatu puławskiego oraz ryckiego oceniane i wyceniane będą w Nadleśnictwie Puławy 24 kwietnia 2024 roku, przy ul. Żyrzyńskiej 8,  24-130 Puławy,  zaś z pozostałych powiatów w lokalu Restauracji Kupieckiej, ul. Szafranowa 6, 21-003 Elizówka 25 kwietnia 2024 roku.

Prace Komisji rozpoczną się od godziny 9:00

Trofea dostarczone Komisji winny być trwale oznakowane – numer  z arkusza / numer obwodu  (np.:  1/233,  2/233, itd.)

Zmiany w e-polowaniu – obowiązkowe wpisanie wagi i nazwy skupu po pozyskaniu zwierzyny grubej

Uprzejmie informujemy ze w bieżącym sezonie łowieckim  nastąpiła zmiana w procedurze zakończeniu polowania w systemie e-polowanie – obowiązkowe jest wpisanie wagi zwierzyny grubej przy wpisie kończącym polowanie indywidualne. Ewentualną korektę myśliwy może wykonać w ciągu 48 godzin ( aktualnie polowania podczas którego pozyska się zwierzynę nie da się zakończyć bez wpisania wagi pozyskanej zwierzyny grubej ). Dodatkowo w pozycji uwagi/komentarze bezwzględnie należy wpisywać także nazwę skupu, gdzie została odstawiona tusza pozyskanej zwierzyny.

Kurs wabienia jeleni dla członków KŁ „Żerań” prowadzony przez Mistrza Polski i Europy – druga edycja

Uprzejmie informujemy, że szkolenie z wabienia jeleni prowadzone będzie przez Tomasza Malińskiego zgodnie z poniższym harmonogramem

Termin:
sobota 20.04.2024 w godz.: 10:00 – 16:00
niedziela 21.04.2024 w godz.: 9:00 – 12:00

Miejsce:
Dworek Tuszkówka
05-850 Kaputy
ul. Sochaczewska 22

W trakcie szkolenia dowiecie się:

– na czym polega sztuka wabienia,
– jakich używać wabików,
– w jaki sposób wydobyć odpowiedni dźwięk,
– jak zainteresować i sprowokować byka własnym rykiem,
– jak  rozróżniać głosy jeleni byków,
– a także jak dokonać oceny wieku po słyszanym głosie przed spotkaniem  bykiem (barwa głosu, długość ryku, intensywność).

Zapraszamy zarówno myśliwych z praktyką wabienia, jak również osoby, które nie miały styczności z tą nietypową sztuką, a chcą poznać najważniejsze zasady wabienia jeleni w czasie rykowiska. Organizator zapewnia możliwość korzystania i zakupu wszystkich dostępnych na rynku, profesjonalnych wabików na jelenie, jak również pomoce dydaktyczne dla utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności.

Koszt uczestnictwa w 2 dniowym kursie: ok. 450-500   zł/os. (w zależności od ilości chętnych), płatne za miejscu przed szkoleniem.

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres piotr.tartakowski@onet.eu w terminie do czwartku 04.04.2024 r. lub pod numer telefon 603 054 050. Warunkiem zorganizowania kursu jest minimum 15 uczestników.

Tomasz Maliński – najbardziej utytułowany  wabiarz jeleni w Polsce, dwukrotny Mistrz Europy (2014, 2015), I-vice Mistrz Europy (2012) i II-vice Mistrz Europy (2011), pięciokrotny Mistrz Polski (2008, 2009, 2011, 2013, 2017); wielokrotny zwycięzca konkursu wabienia jeleni Sudeckiej Krainy Łowieckiej w Złotoryi; czterokrotny drużynowy Mistrz Europy (2012, 2013, 2014, 2015), wielokrotny drużynowy Mistrz Polski; sekretarz w Klubie Wabiarzy Jeleni przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie;  członek Tagart TEAM oraz TEAM’u Biura Polowań HUNTPOL z Radomia,  z którym współpracuje zwłaszcza w okresie rykowiska, wabiąc byki dewizowym myśliwym; myśliwy, sygnalista i leśnik – pracownik Nadleśnictwa Kaczory.

25 maja 2024 r. – Walne Zgromadzenie KŁ „Żerań”

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2024 r. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2024 r. (sobota). Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się, jak w ubiegłym roku, w Centrum Konferencyjnym E10 ul. Elektronowa 10 w Warszawie ( wjazd od ulicy Modlińskiej przy Centrum Handlowym Auchan/Leroy Merlin).

Podajemy tą informację z wyprzedzeniem bowiem Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na frekwencję podczas Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 40 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Koła. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie będzie odpowiadać wymogom określonym w Statucie (m.in. brak kworum) będzie konieczne ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia, co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą WZ nr 34/2019 z dnia 16 czerwca 2019 roku, za nieusprawiedliwioną nieobecność na Walnym Zgromadzeniu nieobecny członek zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 300 zł na konto Koła lub odpracowania 15 godzin prac gospodarczych w wyznaczonym obwodzie łowieckim.

Komunikat zwołujący Walne Zgromadzenie zostanie przesłany do każdego członka zgodnie z zapisami Statutowymi – przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia walnego zgromadzenia.