Okręg lubelski – wycena trofeów 24-25 kwietnia br.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie (na wniosek przewodniczącego Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Wyceny Trofeów) zawiadamia, iż ocena i wycena jeleni byków oraz danieli odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 roku.

Trofea z powiatu puławskiego oraz ryckiego oceniane i wyceniane będą w Nadleśnictwie Puławy 24 kwietnia 2024 roku, przy ul. Żyrzyńskiej 8,  24-130 Puławy,  zaś z pozostałych powiatów w lokalu Restauracji Kupieckiej, ul. Szafranowa 6, 21-003 Elizówka 25 kwietnia 2024 roku.

Prace Komisji rozpoczną się od godziny 9:00

Trofea dostarczone Komisji winny być trwale oznakowane – numer  z arkusza / numer obwodu  (np.:  1/233,  2/233, itd.)

Zmiany w e-polowaniu – obowiązkowe wpisanie wagi i nazwy skupu po pozyskaniu zwierzyny grubej

Uprzejmie informujemy ze w bieżącym sezonie łowieckim  nastąpiła zmiana w procedurze zakończeniu polowania w systemie e-polowanie – obowiązkowe jest wpisanie wagi zwierzyny grubej przy wpisie kończącym polowanie indywidualne. Ewentualną korektę myśliwy może wykonać w ciągu 48 godzin ( aktualnie polowania podczas którego pozyska się zwierzynę nie da się zakończyć bez wpisania wagi pozyskanej zwierzyny grubej ). Dodatkowo w pozycji uwagi/komentarze bezwzględnie należy wpisywać także nazwę skupu, gdzie została odstawiona tusza pozyskanej zwierzyny.

25 maja 2024 r. – Walne Zgromadzenie KŁ „Żerań”

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2024 r. Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2024 r. (sobota). Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się, jak w ubiegłym roku, w Centrum Konferencyjnym E10 ul. Elektronowa 10 w Warszawie ( wjazd od ulicy Modlińskiej przy Centrum Handlowym Auchan/Leroy Merlin).

Podajemy tą informację z wyprzedzeniem bowiem Zarząd Koła Łowieckiego „Żerań” liczy na frekwencję podczas Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 40 Statutu PZŁ i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Koła. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie będzie odpowiadać wymogom określonym w Statucie (m.in. brak kworum) będzie konieczne ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia, co oznacza dodatkowe koszty organizacyjne.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą WZ nr 34/2019 z dnia 16 czerwca 2019 roku, za nieusprawiedliwioną nieobecność na Walnym Zgromadzeniu nieobecny członek zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 300 zł na konto Koła lub odpracowania 15 godzin prac gospodarczych w wyznaczonym obwodzie łowieckim.

Komunikat zwołujący Walne Zgromadzenie zostanie przesłany do każdego członka zgodnie z zapisami Statutowymi – przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia walnego zgromadzenia.

Przypomnienie – 16 marca br. spotykamy się w Garbowie

Dzień prac gospodarczych na bazie w obwodzie Garbów tuż, tuż… Mamy zadanie priorytetowe: zerwać i wywieźć starą podłogę oraz rozebrać kominek. Spotykamy się o godzinie 9:00 w dniu 16 marca 2024 r. (najbliższa sobota) na kwaterze w Syrskim Lesie. Zgłoszenia (najlepiej telefoniczne) przyjmuje gospodarz łowiska, który chce zapewnić właściwy front robót oraz kupić odpowiedną liczbę porcji na integracyjnego grilla.

16 marca 2024 – dzień prac gospodarczych na bazie w Syrskim Lesie

W dniu 16 marca br. (najbliższa sobota) organizowany jest – zgodnie z ustaleniami z miejscową Bracią łowiecką – dzień prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 142 Garbów. W tym dniu będą wykonywane prace remontowo-porządkowe na nowej kwaterze myśliwskiej w Syrskim Lesie. Zajmiemy się przede wszystkim rozbiórką podłogi, a jeśli frekwencja dopisze zajmiemy się także innymi pracami.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji bowiem idzie wiosna i czas dokończyć w tym roku remont bazy. Zbiórka 16 marca  br. (sobota) na bazie łowieckiej o godz. 9.00. Koordynatorem prac jest Gospodarz łowiska. Po zakończeniu prac zapraszamy wszystkich uczestników na integracyjnego grilla.

 Prosimy o zgłoszenie swojej obecności do Gospodarza, ułatwi to wcześniejsze zaplanowanie i organizację prac oraz przygotowanie poczęstunku.

Biała Podlaska: ocena prawidłowości odstrzału jeleni-byków sezonu 2023-2024

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej informuje, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni-byków sezonu 2023-2024 oraz wycena medalowa odbędą się w dniach 8-11 kwietnia 2024 r. na strzelnicy w Hrudzie.

Trofea Koła Łowieckiego „Żerań” będą oceniane w drugim dniu czyli 9 kwietnia br. (wtorek) w godzinach 13:30 – 15:30.

Organizatorzy proszą o obowiązkowe dostarczenie w dniu wyceny aktualnego wykazu arkusza myśliwych, którzy pozyskali jelenie byki.

Zaspy Małe – ocena trofeów 5 marca 2024 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie wyznaczył dzień 5 marca 2024 r. na przeprowadzenia oceny prawidłowości odstrzału byków jeleni i samców saren – kozłów .

Przypominamy, że tak jak co roku, zgodnie z przyjętą i stosowaną od lat procedurą, wszystkie trofea myśliwskie powinny zostać dostarczone przed wyceną  do dnia 1 marca 2024 r. do kolegi Sławomira Witkowskiego. Trofea muszą być właściwie spreparowane, kompletne oraz opatrzone metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z arkuszem oceny. Koledzy, którzy jeszcze nie dostarczyli trofeów proszeni są o pilny kontakt z kolegą S. Witkowskim.

 

Odwołane polowanie zbiorowe w Zaspach 2-3 grudnia br.

Odwołane zostaje – ze względu na brak zainteresowania – polowanie zbiorowe w Zaspach planowane na 2-3 grudnia (sobota/niedziela) 2023 r.

Łowczy apeluje, by – w związku z tym – wykorzystać ten weekend na polowania indywidualne w tym łowisku, zwłaszcza, że aura sprzyja. Utrzymuje się pokrywa śnieżna  (planowane są kolejne opady), więc szykuje się „biała stopa”.