Odwołane polowanie zbiorowe w Zaspach 2-3 grudnia br.

Odwołane zostaje – ze względu na brak zainteresowania – polowanie zbiorowe w Zaspach planowane na 2-3 grudnia (sobota/niedziela) 2023 r.

Łowczy apeluje, by – w związku z tym – wykorzystać ten weekend na polowania indywidualne w tym łowisku, zwłaszcza, że aura sprzyja. Utrzymuje się pokrywa śnieżna  (planowane są kolejne opady), więc szykuje się „biała stopa”. 

Lublin – ocena prawidłowości odstrzału kozłów

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie zamierza w grudniu 2023 r. przeprowadzić ocenę prawidłowości odstrzału samców saren oraz dokonać oceny medalowej. W związku z tym osoby upoważnione przez zarządy kół powinny do dnia 30 listopada br. (do godziny 12:00), do siedziby ZO PZŁ w Lublinie, dostarczyć trofea wraz z arkuszem oceny.

Trofea powinny być trwale oznakowane i zapakowane w pudło kartonowe. Trofea dostarczane indywidualnie przez myśliwych, nie będą przyjmowane. Po zrealizowanej ocenie będzie można je odebrać po 18 grudnia 2023 roku.

Ocena oraz wycena medalowa – Gorzów Wlkp.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. poinformował nas o terminie oceny prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2023/2024.

Ocena oraz wycena medalowa odbędą się w dniu 22 października 2023 r. (niedziela) w Auli AWF w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13.
Trofea Koła Łowieckiego „Żerań” będą oceniane w godzinach 14:00 – 14:15.

Organizatorzy przypominają, że przedstawione do oceny trofea powinny być właściwie spreparowane i opatrzone metryczką. 

Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy – okręg Biała Podlaska

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej przesłał harmonogram oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w sezonie 2023/2024 oraz wyceny medalowej.

Trofea Koła Łowieckiego „Żerań” będą oceniane w dniu 18 października br. w godzinach 12:00 – 15:00.

Ocena odbędzie się na strzelnicy w Hrudzie.

Organizatorzy proszą o obowiązkowe dostarczenie w dniu wyceny aktualnego arkusza prawidłowości odstrzału.

Sezon polowań na jelenie byki rozpoczyna się 19 sierpnia 2023 r.

W związku z licznie pojawiającymi się zapytaniami odnośnie rozpoczęcia sezonu polowań na jelenie byki w bieżącym roku, ZO PZŁ w Koszalinie powołując się na Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, informuje, że według § 1. ust. 21 pkt 2,3,4 ww. rozporządzenia:

Pkt 2. Jeżeli  początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

Pkt 3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

Pkt 4. Przy ustalaniu okresu polowań przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

Wobec powyższego sezon rozpoczyna się z dniem 19 sierpnia 2023 r.

Pełna treść Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r.

Szkolenie weterynaryjne – ZO PZŁ Lublin

W dniach 26-27 sierpnia 2023 r. odbędzie się 2-dniowe szkolenie weterynaryjne (w trybie on-line) dla myśliwych, którzy polują na zwierzynę łowną  z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt. Całkowity czas szkolenia 16 godzin. Koszt szkolenia to 150 zł. Szczegóły w piśmie, które właśnie do nas dotarło.