Przypomnienie – zbliża się termin opłaty składki członkowskiej PZŁ na rok 2022

Przypominamy że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia, do dnia 15 grudnia br. każdy członek Koła jest obowiązany wpłacić na konto Koła równowartość składki rocznej na PZŁ wraz z ubezpieczeniem lub posiadać nadwyżkę o jej równowartości. 

Członkowie nie wywiązujący się z tego obowiązku bądź nie mający wystarczających środków finansowych na swoim koncie w Kole będą osobiście odpowiedzialni za uregulowanie składki członkowskiej na rzecz PZŁ wraz z ubezpieczeniem.

Informujemy że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ z dnia 5 listopada br. składka członkowska PZŁ na rok 2022 wynosi:

normalna 350 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 393 zł

ulgowa 175 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 218 zł – składka ulgowa w wysokości 50 % składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia,

ulgowa seniorska 87,50 zł + 43 zł ubezpieczenie = razem 130,5 zł – składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem koła łowieckiego wskazanego przez myśliwego zgodnie z  §24 ust. 3 Statutu PZŁ , należącego do więcej niż jednego koła. Wpłaty indywidualne nie będą przyjmowane przez ZO PZŁ.

Przypominamy, że polowanie może być wykonywane przez członków PZŁ posiadających ważną legitymację członkowską tj. z adnotacją o dokonaniu opłaty składki członkowskiej na 2021 rok. Ponieważ w składce zawarte jest ubezpieczenie, brak tej opłaty oznacza , że myśliwy nie jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.