Ponowne nowe ukonstytuowanie się zarządu

Na ostatnim posiedzeniu zarządu w dniu 10 maja br. został rozpatrzony , złożony wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie dokonania zmian pełnionych funkcji w ramach zarządu KŁ „Żerań” , na podstawie § 62 ust. 5 w związku z § 62 ust. 4 pkt. 2 statutu PZŁ.

Na tym samym posiedzeniu Wiceprezes Dariusz Salamończyk złożył rezygnację z członka zarządu , z jednoczesnym zaprzestaniem pełnienia swych obowiązków uzasadniając ją ważnymi powodami prywatnymi.

W związku z powyższym zarząd KŁ „Żerań” dokonał nowego ukonstytuowaniu się  , dzieląc między siebie funkcje w sposób następujący:

Prezes zarządu – Jacek Salamończyk
Łowczy Adam Rajewski
Podłowczy – Jan Owerko
Skarbnik – Jarosław Cibor

Funkcja Sekretarza została zaproponowana kol. Wojciechowi Zbrożkowi. Kol. Wojciech Zbrożek odmówił przyjęcia tej funkcji. Następnie funkcja Sekretarza została zaproponowana kol. Januszowi Sasorskiemu. Kol. Janusz Sasorski odmówił przyjęcia tej funkcji. W związku z wyczerpaniem możliwości przydzielenia tej funkcji nie funkcyjnym członkom zarządu , zgodnie z paragrafem 62 ust. 8 Statutu PZŁ , funkcja Sekretarza została powierzona Prezesowi Jackowi Salamończykowi do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia

Wojciech Zbrożek – członek zarządu
Janusz Sasorski – członek zarządu

Zgodnie z  § 62 ust. 5 o zmianach pełnionych funkcji w zarządzie powiadamiamy członków koła niezwłocznie.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.