Planowane przedsięwzięcia Zarządu Głównego PZŁ

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w składzie: Przewodniczący Piotr Jenoch oraz Członkowie Prof. dr hab. Wanda Olech, Jerzy Graczyk, Albert Kołodziejski; planuje podjęcie następujących działań w najbliższym czasie:

 • wybór oraz powołanie organów Zrzeszenia zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie Prawo łowieckie,
 • podejmowanie działań legislacyjnych,
 • rozpoczęcie prac nad nowym Statutem PZŁ, który nie tylko wyeliminuje niedociągnięcia obecnego Statutu, ale również wprowadzi nowe rozwiązania prawne,
 • podjęcie rozmów z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu wypracowania korzystnych wariantów ubezpieczeniowych dla członków kół, a przede wszystkim członków zarządów kół, którzy zgodnie z nowymi przepisami mogą być adresatami roszczeń związanych ze szkodami łowieckimi,
 • monitoring sytuacji związanej z wdrażaniem nowego systemu szacowania szkód,
 • dostosowanie Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich do regulacji prawa unijnego w zakresie RODO,
 • prowadzenie dalszych działań mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń oraz łagodzenia skutków jego występowania,
 • podjęcie rozmów ze środowiskiem rolniczym w zakresie wzajemnej współpracy oraz powołanie zespołu ds. rolnictwa przy centralnych organach Zrzeszenia,
 • podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań zmierzających do poprawy wizerunku myśliwych w społeczeństwie,
 • stworzenie w strukturze Zarządu Głównego Komórki zajmującej się promocją oraz pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na przedsięwzięcia infrastrukturalne, edukacyjne i ogólnie pojętą promocję,
 • opracowanie strategii działań Polskiego Związku Łowieckiego w celu poprawy wizerunku łowiectwa i myśliwego w społeczeństwie,
 • rozpoczęcie cyklu szkoleń dla okręgowych rzeczników prasowych, celem wymiany doświadczeń, rozwijania umiejętności oraz poszerzenia wiedzy merytorycznej z zakresu PR,
 • podjęcie działań zmierzających do poprawy komunikacji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Zrzeszenia, w tym zmiana stron internetowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz udostępnianie na bieżąco informacji na stronach mediów społecznościowych oraz prowadzenie ich stałego monitoringu,
 • zwiększenie transparentności działań Zarządu Głównego oraz pracy pracowników biura Zarządu, poprzez m.in. udostępnianie informacji o podejmowanych działaniach,
 • nawiązanie współpracy z kancelarią prawną, która prowadzić będzie sprawy wobec osób, które nie biorąc odpowiedzialności za słowa, uciekają się do kłamstw, pomówień oraz fałszerstw celem zdyskredytowania oraz oczernienia Polskiego Związku Łowieckiego oraz naszych myśliwych,
 • podjęcie działań zmierzających do stworzenia warunków, mających na celu ograniczenie eksportu dziczyzny poza granice kraju oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie walorów tego surowca.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.