Termin wymagalności opłat na rzecz koła – aktualny bilans

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie składka członkowska oraz opłata ryczałtowa za zwierzynę drobną tzw. strzałowe winno być uregulowane do dnia 30 czerwca , a inne zobowiązania w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W zakładce Zarząd i Członkowie – bilans jest aktualny stan subkonta każdego członka na dzień 30 czerwca br.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.