Mundur to pasja , obowiązek i duma dla myśliwego …

Zarząd  przypomina , iż realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła w sprawie nabycia przez członka Koła munduru myśliwskiego przeprowadził konkurs ofert i wybrał firmę Branta Sp. z o.o. we Włocławku. Aktualnie cena munduru  ( marynarka i spodnie z gabardyny, guziki z poroża, sznur galowy, krawat z logo PZŁ i dystynkcje)  została ustalona  na rok 2018 dla KŁ Żerań w wysokości  620 zł plus koszt przesyłki.

W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę firmy pod adresem: http://www.mundurymysliwskie.pl/

Następnie zapoznać się z instrukcją dokonania pomiaru: http://www.mundurymysliwskie.pl/pomiar.html

Wypełnić formularz zamówienia i wysłać:
http://www.mundurymysliwskie.pl/zamowienie.html

Należy w zamówieniu zaznaczyć, że jest się członkiem Koła Łowieckiego Żerań w Warszawie

Zarząd przypomina, że nabycie munduru myśliwskiego i złożenie dowodu zakupu uprawnia do ulgowej składki w wysokości 350 zł na rzecz Koła. Członkowie organów Koła oraz członkowie pocztów sztandarowych w poszczególnych obwodach, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła, nabywają mundury na koszt Koła.

Prawo do ulgowej składki przysługuje również w przypadku złożenia zamówienia u innego producenta munduru myśliwskiego , zgodnego ze standardem PZŁ.

Dodaj komentarz