Baza łowiecka w Garbowie

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować , że po niełatwych ale uczciwych negocjacjach z właścicielami Państwem Skowronków została podpisana umowa użyczenia naszemu Kołu na dotychczasowych warunkach domu mieszkalnego i przyległego terenu w miejscowości Kolonia Starościn ( dotychczasowe miejsce naszej bazy łowieckiej ) na okres 5 lat z prawem pierwokupu.

Nowy Gospodarz bazy Karol Hołówkowski wraz z nowym Gospodarzem obwodu łowieckiego Stanisławem Oskiem przedstawią wkrótce plan zagospodarowania terenu oraz przyległych obiektów i niezbędnych inwestycji , w zakresie przewidzianym i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

Dodaj komentarz