Skład Władz Koła Łowieckiego Żerań w Warszawie

Walne Zgromadzenie KŁ „Żerań” w dniu 17 czerwca 2023 roku dokonało wyboru  składu Zarządu na nową, pięcioletnią kadencję:

Prezes Zarządu Jacek Salamończyk
Łowczy Adam Rajewski
Wicełowczy Sławomir Błażejewski
Skarbnik Jarosław Cibor
Sekretarz Krzysztof Szcześniak

Członek Zarządu – Piotr Tartakowski
Członek Zarządu – Tomasz Osek

Walne Zgromadzenie KŁ Żerań w dniu 17 czerwca 2023 roku dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej na pięcioletnią kadencję:

Jacek Krawczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Mięsak – Członek
Norbert Pekacki – Członek
Ireneusz Socha – Członek
Ryszard Zapaśnik – Członek

Gospodarze OBWODÓW łOWIECKICH

Obwód łowiecki 38 Drezdenko  – Dariusz Kapiczak
Obwód łowiecki 145 Garbów – Stanisław Osek
Obwód łowiecki 4 Janów Podlaski – Zbigniew Jureczek
Obwód łowiecki 177 Skępe – Leszek Gęsicki
Obwód łowiecki 45 Zaspy Małe – Jan Głuszczak

członkowie

login01s