101 Zieliński Albert.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 1 115,09 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Albert Zieliński
30-06-2018 1 115,00 Albert Zieliński – wpłata
1 845,09 1 115,00
do zapłaty 730,09