056 Bernaszuk Tomasz.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 362,00 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Tomasz Bernaszuk
04-04-2018 8,00 8/2018-2019 Bernaszuk To. – dzik 80 kg. obw. 4
04-04-2018 160,00 8/2018-2019 Bernaszuk To. – dzik 80 kg. obw. 4
30-06-2018 500,00 wpłata Tomasz Bernaszuk
1 260,00 500,00
do zapłaty 760,00