042 Sobolewski Jan

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 2,00 BO 01.04.2018
02-04-2018 380,00 składki Koło 2018/19 (350) + opł za zwierzynę drobną (30) Jan Sobolewski
382,00 0,00
do zapłaty 382,00