013 Krawczyk Jacek.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 141,40 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Jacek Krawczyk
730,00 141,40
do zapłaty 588,60