PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH PZŁ 2014

PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ 2014

Na strzelnicach Polskiego Związku Łowieckiego prowadzi się strzelania, odpowiadające sposobom polowania na podstawowe gatunki zwierzyny, występujące w naszych łowiskach.

Aby ujednolicić zasady współzawodnictwa na zawodach w strzelaniach myśliwskich, obowiązują na strzelnicach PZŁ następujące Prawidła.

ROZDZIAŁ I –Przygotowanie strzelnic i urządzeń technicznych przed rozpoczęciem strzelań

ROZDZIAŁ II – Zasady bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ III – Ogólne prawidła strzelania

ROZDZIAŁ IV – Prawidła odnoszące się do poszczególnych strzelań

ROZDZIAŁ V – Układy serii w poszczególnych konkurencjach.

ROZDZIAŁ VI  – Rodzaje wieloboju

ROZDZIAŁ VII  – Klasy strzeleckie

ROZDZIAŁ VIII – Organizacja zawodów

ROZDZIAŁ IX –Podstawy klasyfikacji, wyróżnienia, tytuły, nagrody i kary

ROZDZIAŁ X – Zasady sędziowania