Prawo łowieckie – stan na dzień 2009-10-09

Dz.U.05.127.1066
2006-01-01   zm.   Dz.U.05.175.1462   art.11
2007-01-01   zm.   Dz.U.06.220.1600   art.8 i  42
2007-10-10   zm.    Dz.U. 07.176.1238   art 9
2008-11-15   zm.    Dz.U. 08.201.1237   art 3
2009-08-01   zm.   Dz.U.2009.92.753   art. 10

USTAWA
z dnia 13 października 1995 r.

Prawo łowieckie.
(Dz.U.  z 2002r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 , Nr 173, poz. 1808) (tekst jednolity) stan prawny na dzień  9.10.2009 r.