Plan polowań zbiorowych 2013/2014

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2013/14 Koła Łowieckiego Żerań

 

 

Lp.

 

 

 

Data
polowania

 

Łowisko

 

Zwierzyna

 

Miejsce

zbi—rki

 

Osoba
odpow. za przyg. i prowadzenie polowania

 

Uwagi

 

1.

 

17-18.08.2013

 

 

Garb—w

 

kaczka

 

stawy
Samoklęski

godz.
17.00

 

Kolega

Tadeusz
Skowronek

96
kaczek, 2 gołębie. Kr—l polowania Andrzej Lachowski.

 

2.

 

13.10.2013

niedziela

 

Garb—w

 

bażant
, lis, dzik

 

baza
myśliwska  Starościn

godz.
8.00

 

Kolega

Tadeusz
Skowronek

1
dzik, 1 bażant.

Kr—l  polowania Tadeusz Skowronek.

 

3.

 

12.10.2013

 

 

Jan—w
Podlaski

 

dzik
, lis

bażant,
ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Jan—w

godz.
5.45

 

Kolega

Adam
Rajewski

EUSTACHY
*** HUBERTUS  ZO PZŁ BP
i  Stadnina Koni

 

pełnia Księżyca 19/10

19/10

 

 

 

 

 

 

4.

 

19-20.10.2013

 

Zaspy Małe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza myśliwska Zaspy godz. 8.00

 

Kolega

Adam Rajewski

Polowanie zamknięte ZO PZŁ Koszalin , LP

 

5.

 

03.11.2013

niedziela

 

Garb—w

 

dzik
, lis , bażant

 

baza
myśliwska  Starościn

godz.
8.00

 

Kolega

Tadeusz
Skowronek

 

Polowanie

Hubertowskie

 

6.

 

09.11.2013

 

 

Skępe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Ławiczek

godz.
8.00

 

Kolega

Leszek
Gęsicki

 

Polowanie

Hubertowskie

 

7.

 

09-10.11.2013

 

 

Zaspy
Małe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Zaspy

godz.
8.00

 

Kolega

Adam
Utrata

 

Polowanie

Hubertowskie

 

pełnia Księżyca 17/11

 

 

 

 

 

 

8.

 

16-17.11.2013

 

 

Drezdenko

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska  Gościm

godz.
8.00

 

Kolega

Wiesław
Auterhoff

 

Polowanie

Hubertowskie

 

9.

 

16-17.11.2013

 

 

Jan—w Podlaski

 

dzik, lis, bażant,      ew.
jeleń*

 

baza
myśliwska Jan—w

godz.
8.00

 

Kolega


Tomasz Bernaszuk     

 

 

10.

 

 

24.11.2013

niedziela

  

Garb—w

 

dzik ,lis, bażant

 

baza myśliwska Starościn

godz. 8.00

 

Kolega

Tadeusz Skowronek

 

 

    11.

 

30.11.-01.12.2013

 

 

Skępe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Ławiczek

godz.
8.00

 

Kolega

Leszek
Gęsicki

 

 

 

12.

 

07.12.2013

 

 

Jan—w
Podlaski

 

drapieżniki

 

 

baza
myśliwska  Jan—w

godz.
8.00

 

Kolega

Tomasz
Bernaszuk

 

 

pełnia Księżyca 17/12

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

21-22.12.2013

 

Zaspy Małe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza myśliwska Zaspy

godz. 8.00

 

Kolega

Wiesław
Auterhoff

 

         Polowanie


Wigilijne

.

14.

 

21.12.2013

 

 

Jan—w
Podlaski

 

dzik, lis, bażant,      ew.
jeleń*

 

baza
myśliwska Jan—w

godz.
8.00

 

Kolega

Jan
Owerko

 

         Polowanie

          Wigilijne

 

15.

 

22.12.2013

niedziela

 

Garb—w

 

dzik, bażant, lis

 

baza myśliwska Starościn

godz. 8.00

 

Kolega

Tadeusz Skowronek

 

Polowanie

Wigilijne

 

16.

 

21.12.2013

 

 

Skępe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Ławiczek

godz.
8.00

 

Kolega

Leszek
Gęsicki

 

Polowanie

Wigilijne

 

17.

 

21-22.12.2013

 

 

Drezdenko

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Gościm

godz.
8.00

 

Kolega

Andrzej
Sznajder

 

Polowanie

Wigilijne

 

pełnia Księżyca 16/01

 

 

 

 

 

 

18.

 

04.01.2013.

 

 

Jan—w
Podlaski

 

dzik,
lis, bażant      ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Jan—w

godz.
8.00

 

Kolega

Tomasz
Bernaszuk

 

Polowanie

Noworoczne

 

19.

 

05.01.2013.

niedziela

 

Garb—w

 

dzik, lis, bażant

 

 

baza myśliwska Starościn godz. 8.00

 

Kolega Tadeusz Skowronek

 

Polowanie

Noworoczne

 

20.

 

04-05.01.2013

 

 

Zaspy
Małe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Zaspy

godz.
8.00

 

Kolega

          Andrzej
Zawiślak

 

Polowanie

Noworoczne

 

21.

 

04.01.2013

 

 

Skępe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Ławiczek

godz.
8.00

 

Kolega

Leszek
Gęsicki

 

Polowanie

Noworoczne

 

22.

 

04.012013.

 

Drezdenko

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Gościm

godz.
8.00

 

Kolega

Andrzej Sznajder

 

Polowanie

Noworoczne

 

23.

 

11-12.01.2013 **

 

Zaspy Małe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Zaspy

godz.
8.00

 

Kolega

Andrzej Zawiślak

 

 

24.

 

11-12.01..2013 **

 

Drezdenko

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Gościm

godz.
8.00

Kolega

Wiesław Auterhoff

 

 

25.

 

11-12.01.2013 **

 

Skępe

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Ławiczek

godz.
8.00

Kolega

Leszek Gęsicki

 

 

26.

 

11-12.01.2013 **

 

Garb—w

 

dzik
, lis, ew. jeleń*

 

Baza myśliwska Starościn godz. 8.00

Kolega

Tadeusz Skowronek

 

 

27.

 

11-12.01.2013 **

 

Jan—w Podlaski

 

dzik,
lis, bażant      ew. jeleń*

 

baza
myśliwska Jan—w

godz.
8.00

Kolega

Tomasz Bernaszuk

 

 

pełnia Księżyca 15/02

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

16.02.2013

Niedziela

 

Garb—w

 

drapieżniki

 

Baza myśliwska Starościn godz. 8.00

 

Kolega

Tadeusz Skowronek

 

 

29.

 

15.02.2013

 

 

Jan—w
Podlaski

 

drapieżniki

 

baza
myśliwska Jan—w

godz.
8.00

 

Kolega

Tomasz
Bernaszuk

 

 

 

pełnia Księżyca 15/03

 

 

 

 

 

 

30.

 

15.03.2013

 

 

Jan—w
Podlaski

 

drapieżniki

 

baza
myśliwska Jan—w

godz.
8.00

 

Kolega

Tomasz
Bernaszuk

 

 

 

31.

 

15.03.2013

 

 

Skępe

 

drapieżniki

 

baza
myśliwska Ławiczek

godz.
8.00

 

Kolega

Leszek
Gęsicki

 

 

 

32.

 

 

16.03.2013

Niedziela

 

Garb—w

 

 drapieżniki

 

baza myśliwska Starościn

godz.8.00

 

Kolega

Tadeusz Skowronek

 

 

*   decyzję o ewentualnym odstrzale jeleni podejmie Łowczy Koła
**  termin rezerwowy w przypadku zagrożenia wykonania planu
***  liczba miejsc  ograniczona

1.         Polowanie zbiorowe może być przesunięte w czasie lub odwołane ze względów na złe  warunki pogodowe lub stan terenu

2.         Dopuszcza się zorganizowania dodatkowych polowań zbiorowych w przypadku zagrożenia wyk. planu odstrzału zwierzyny płowej

3.         Do WTORKU (włącznie)  w tygodniu przed polowaniem zbiorowym należy zgłaszać swój udział Łowczemu lub osobie odpowiedzialnej za polowanie zbiorowe w łowisku w celu lepszej organizacji polowania  (telefon, SMS, mail)

4.         W łowisku Zaspy Małe i Drezdenko w okresie na 3 dni przed polowaniem zbiorowym , polowanie indywidualne dopuszcza Łowczy.