Odznaczenia Okręgowych Zarządów PZŁ

        Wykaz członków Koła Łowieckiego „Żerań” odznaczonych              Medalem za Zasługi w Rozwój Łowiectwa
Lp Nazwisko i imię Medal za Zasługi w Rozwój Łowiectwa Warszawskiego Medal za Zasługi w Rozwój Łowiectwa Wielkopolskiego Medal za Zasługi w Rozwój Łowiectwa Kujawsko-Dobrzyńskiego

 

 

1 Lachowski Bronisław 1998  2012
2 Kondelka Maciej 2003
3 Dobrzalski Stanisław  2012 2008
4 Wiśniewski Wiesław 2009
5 Zbrożek Wojciech 2014
6 Jacek Salamończyk 2018
7 Adam Rajewski 2018 2017
8 Dariusz Salamończyk 2018

Aktualne informacje i komentarze :

  1. Medal za Zasługi w Rozwoju Łowiectwa Wielkopolskiego
    Wojciech Zbrożek – 2014r