Informacja Zarządu w sprawie szycia munduru myśliwskiego z ceną

Informacja w sprawie szycia munduru myśliwskiego w firmie Branta Sp. Z o.o. we Włocławku

Zarząd  realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła w sprawie nabycia przez członka Koła munduru myśliwskiego przeprowadził konkurs ofert i wybrał firmę Branta Sp. Z o.o. we Włocławku. Cena munduru  z dystynkcjami i sznurem (bez koszuli i krawata) została ustalona  dla KŁ Żerań w wysokości  530 zł plus koszt przesyłki. Cena ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę firmy pod adresem: http://www.mundurymysliwskie.pl/

Następnie zapoznać się z instrukcją dokonania pomiaru:

http://www.mundurymysliwskie.pl/pomiar.html

Wypełnić formularz zamówienia i wysłać:

http://www.mundurymysliwskie.pl/zamowienie.html

Należy w zamówieniu zaznaczyć, że jest się członkiem KŁ Żerań Warszawa.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do skorzystania z tej oferty do końca roku. Zarząd przypomina, że nabycie munduru myśliwskiego i złożenie dowodu zakupu uprawnia do ulgowej składki na rzecz Koła. Członkowie organów Koła oraz członkowie pocztów sztandarowych w poszczególnych obwodach, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła, nabywają mundury na koszt Koła.

Zarząd KŁ Żerań.