Zarząd 10 maj 2014r do 25 kwiecień 2015r

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Żerań
w dniu 10 maja 2014r. dokonało wyboru uzupełniającego do składu
osobowego Zarządu

 Zarząd

Stanisław Dobrzalski – prezes DobrzalskiS

Dariusz Salamończyk – W-ce prezesSalamonczykDAdam Rajewski – łowczyRajewskiA

Jan Owerko – podłowczyOwerkoJWojciech Zbrożek – podłowczy

Krystyna Wyżnikiewicz – skarbnikWyznikiewiczK

Jacek Salamończyk – sekretarzSalamonczykJ

Komisja Rewizyjna

Jacek Krawczyk – przewodniczącyKrawczykJ

Bronisław Lachowski – członekLachowskiB

Jerzy Sielski – członekSielskiJ

Bronisław Cembrzyński – członekCembrzynskiB

Ryszard Zapaśnik – członekZapasnikR