Sygnały myśliwskie

  1. Apel na łowy

okazja:
Gra się na zakończenie odprawy przed polowaniem
i po każdej przerwie w polowaniu,
np. na posiłek czy ceremonie łowieckie.

słowa:
Na łów, na łów sta-waj kto zdrów, w zie-lo-ne knie-je! (x 3)

Posłuchaj: Apel na łowy