Ślubowanie myśliwskie

Ślubowanie myśliwskie

(przyjmuje prowadzący polowanie, prezes koła albo łowczy lub wyjątkowo zasłużony myśliwy – na szczeblu koła – przed rozpoczęciem polowania)

 (Ślubujący klęka na lewym kolanie, zdejmuje nakrycie głowy, w lewej ręce trzyma broń stopką kolby opartą o ziemię; za nim staje opiekun trzymając swą prawą dłoń na jego ramieniu) 

(przyjmujący ślubowanie cytuje rotę ślubowania, powtarzaną za nim przez ślubującego)

Przystępując do grona polskich myśliwych
Ślubuję uroczyście:
Przestrzegać sumiennie praw łowieckich,
Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
Zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,
Chronić przyrodę ojczystą,
Dbać o dobre imię łowiectwa
I godność polskiego myśliwego.

( po wypowiedzeniu roty ślubujący wstaje)

(przyjmujący ślubowanie ogłasza przyjęcie ślubowania wypowiadając zdanie)

Na chwałę polskiego łowiectwa, bądź prawym myśliwym, niech Ci Bór darzy.

(pozostałe osoby powtarzają „Darzbór”)
(sygnalista gra sygnał „Darzbór”)

(po sygnale można założyć nakrycie głowy,
następuje kolej na składanie gratulacji,
miłym obyczajem jest, by składający ślubowanie
podziękował w tym momencie swojemu opiekunowi
za trud edukacji łowieckiej)

Jest niedopuszczalne, aby myśliwy
– po otrzymaniu legitymacji PZŁ –
strzelał na polowaniu
nie złożywszy najpierw ślubowania.

Łowiec Polski 2/2001
Oprac. Koło Łowieckie „ŹERAŃ”
ds                             (PDF do druku)