Pasowanie myśliwego

Gdy młody myśliwy upolował pierwszego grubego zwierza, wówczas odbywa się ceremoniał pasowania myśliwskiego. Na polowaniu zbiorowym obrządek pasowania myśliwskiego organizuje się w przerwie łowów, tuż po zakończeniu miotu, w którym młodemu łowcy dopisało szczęście. Przeprowadza się je przed wypatroszeniem zwierza.

Na rozpoczęcie pasowania myśliwskiego sygnaliści grają sygnał „Pasowanie myśliwskie”.

Prowadzący polowanie, prezes koła, łowczy koła, lub inny znaczący członek myśliwskiej gromady, wywołuje myśliwego. Wszyscy zdejmują nakrycia głowy. Myśliwy klęka na lewe kolano. Prawą dłoń kładzie na tuszy powalonego zwierza. W lewej trzyma broń, stopką kolby opartą o ziemię. Mistrz ceremonii macza kordelas – jeśli go nie ma, nóż myśliwski – w farbie ubitego zwierza. Farbą tą kreśli znak krzyża na czole adepta ,wypowiada przy tym Rotę pasowania

Pasuję Cię na rycerza św. Huberta, znakiem farby Cię znaczę.
Bądź zawsze wierny kniei i dobrym obyczajom łowieckim, przestrzegaj prawa łowieckiego.
Darz bór Ci życzę!

Myśliwy odpowiada: –

Ku chwale polskiego łowiectwa!

Myśliwy wstaje. Mistrz ceremonii wręcza mu złom,
Myśliwy zatyka złom za wstążki kapelusza.

Podczas wręczania złomu sygnaliści grają sygnał pokotu właściwy dla danego gatunku upolowanej zwierzyny grubej, a na koniec ceremonii pasowania myśliwskiego sygnał Darz Bór”.

Podczas ceremonii uczestnicy pozostają z odkrytymi głowami.

PDF-PasowanieMysliwego do druku