Bilans kont ksiegowych

Nazwa Wn -inne Ma -inne Wn -skladki Ma -skladki
Auterhoff Wiesław 98,95 0,00 2,00 0,00
Bowkiewicz Hubert 0,00 0,00 0,00 0,00
Bowkiewicz Rafał 3,00 0,00 0,00 3,00
Cembrzyński Bronisław 0,00 0,00 197,00 0,00
Cibor Jarosław 0,00 97,98 0,00 0,00
Ciecierzyński Mieczysław 0,00 110,83 547,00 0,00
Dobrzalski Stanisław 0,00 41,77 0,00 153,00
Fenger H. Brian 0,00 62,32 0,00 0,00
Jacyna Jakub 0,00 0,00 0,00 80,00
Kazubski Marian 0,00 0,00 547,00 0,00
Krawczyk Jacek 45,60 0,00 2,00 0,00
Kubiak Mirosław 0,00 225,17 657,00 0,00
Kwiatkowski Ireneusz 147,10 0,00 0,00 143,00
Lachowski Andrzej 0,00 0,00 0,00 0,00
Lesz Aleksander 0,00 3 370,00 57,00 0,00
Majgaard Peter 0,00 0,00 0,00 0,00
Mięsak Dariusz  0,00 0,00 0,00 0,00
Mięsak Janusz 0,00 13,66 0,00 0,00
Mięsak Małgorzata 160,00 0,00 0,00 0,00
Musz Wojciech 0,00 5,00 2,00 0,00
Olszewski Zbigniew 0,00 0,00 709,00 0,00
Owerko Marian 120,00 0,00 0,00 0,00
Pietrzak Edward 0,00 0,00 197,00 0,00
Pustoła Jacek 0,00 85,00 0,00 85,00
Rajewski Adam 0,00 93,30 0,00 0,00
Rajewska Anna 0,00 160,00 0,00 0,00
Rakowski Edmund 0,00 0,00 0,00 0,00
Renz Konrad 0,00 284,85 0,00 443,00
Renz Peter 0,00 195,00 0,00 0,00
Rut Cezary 0,00 0,00 0,00 0,00
Rytwiński Romuald 155,00 0,00 2 272,00 0,00
Sasorski Janusz 0,00 459,25 357,00 0,00
Salamończyk Dariusz 0,00 105,74 0,00 173,00
Sielski Jerzy 0,00 61,68 47,00 0,00
Salamończyk Jacek 0,00 473,77 473,77 0,00
Salamończyk Jan 207,65 0,00 0,00 207,65
Słonczewski Marek 155,00 0,00 1 562,00 0,00
Sobolewski Jan 0,00 0,00 2,00 0,00
Swirtun Artur 0,00 0,00 1 572,00 0,00
Szczepański Janusz 34,00 0,00 0,00 0,00
Szcześniak Krzysztof 0,00 0,00 2,00 0,00
Szymanowski Marek 0,00 0,00 772,00 0,00
Utrata Adam Robert 47,64 0,00 0,00 0,00
Wilczewski Aleksander 0,00 0,00 0,00 0,00
Woźniak Janusz 0,00 133,22 57,00 0,00
Wurtz Petersen Tommy 0,00 0,00 0,00 1 407,34
Wyżnikiewicz Krystyna 0,00 0,00 0,00 0,00
Zapaśnik Ryszard 0,00 8,96 197,00 0,00
Zbrożek Wojciech 0,00 359,40 0,00 3,00
Mirecki Wojciech 0,00 0,00 0,00 0,00
Krajewski Przemysław 262,50 0,00 860,00 0,00
Filipiak Marcin 29,20 0,00 452,00 0,00
Hołówkowski Karol 0,00 528,00 393,00 0,00
Pękacki Norbert 0,00 20,00 0,00 0,00
Jureczek Zbigniew 0,00 2 197,18 2,00 0,00
Bernaszuk Antoni 545,45 0,00 0,00 203,00
Bernaszuk Andrzej 0,00 100,37 57,00 0,00
Bernaszuk Tomasz 0,00 266,07 1 057,00 0,00
Hura Jacek 0,00 10,50 0,00 0,00
Oleksiuk Szczepan 0,00 856,32 0,00 0,00
Owerko Jan 882,15 0,00 0,00 1 643,00
Owerko Krzysztof 381,87 0,00 334,56 0,00
Owerko Łukasz 0,00 0,00 1 217,00 0,00
Owerko Sylwester 0,00 625,22 1 057,00 0,00
Owerko Joanna 0,00 0,00 0,00 0,00
Piwowarski Dariusz 241,95 0,00 2,00 0,00
Sijka Stanisław 15,00 0,00 202,00 0,00
Weremczuk Marek 0,00 690,94 697,00 0,00
Zieliński Krzysztof 0,00 997,51 357,00 0,00
Błażejewski Sławomir 298,27 0,00 0,00 343,99
Gęsicki Leszek 0,00 0,00 0,00 78,56
Jastrzębki Andrzej 0,00 362,56 2,00 0,00
Junkiert Krzysztof 0,00 78,81 770,00 0,00
Kaczorowski Waldemar 0,00 0,00 992,00 0,00
Kielecki Cezary 217,22 0,00 700,00 0,00
Miłkowski Andrzej 0,00 128,25 1 161,25 0,00
Paśniewski Marek 0,00 1 102,67 147,00 0,00
Petersen Ken Fogh 0,00 1 107,00 0,00 43,00
Pilarski Sylwester 0,00 39,27 0,00 2,31
Prager Krzysztof 0,00 320,00 148,50 0,00
Prager Ryszard 0,00 0,00 0,00 0,00
Szczęsny Jerzy 0,00 500,00 350,00 0,00
Wodzyński Andrzej 0,00 362,05 300,00 0,00
Chabiński Marian 0,00 1 195,25 702,00 0,00
Dados Wiesław 0,00 160,00 0,00 0,00
Gajos Janusz 0,00 181,92 0,00 538,00
Goral Radosław 804,74 0,00 0,00 143,00
Jakubczak Janusz 0,00 525,00 0,00 0,00
Marciniak Witold 0,00 859,63 0,00 0,00
Mazurkiewicz Marian 0,00 3 582,03 357,00 0,00
Olejnik Marcin 334,25 0,00 357,00 0,00
Skowronek Tadeusz 0,00 318,19 557,00 0,00
Wróblewski Krzysztof 0,00 320,00 1 172,00 0,00
Cegliński Marek 0,00 33,07 357,00 0,00
Głuszczak Jan 0,00 161,40 700,00 0,00
Kłosowski Janusz 0,00 0,00 160,00 0,00
Witkowski Sławomir 0,00 366,11 54,11 0,00
Zawiślak Andrzej 198,45 0,00 700,00 0,00
Zawiślak Dawid 0,00 0,00 700,00 0,00
Zieliński Hubert 0,00 301,88 1 074,42 0,00
Zieliński Albert 700,94 0,00 1 057,00 0,00
Kondelka Maciej 14,38 0,00 200,00 0,00
Sznajder Andrzej 750,23 0,00 97,00 0,00
Sznajder Tomasz 517,75 0,00 0,00 0,00
OSEK STANISŁAW 0,00 150,04 0,00 0,00
Jakubczyk Jarosław 0,00 0,00 7,00 0,00