111 Filipiak Marcin (stare 172)

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 72,60 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Marcin Filipiak
730,00 72,60
do zapłaty 657,40