109 Mirecki Wojciech. (150)

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Mirecki Wojciech
730,00 0,00
do zapłaty 730,00