107 Jureczek Zbigniew. (031)

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 252,69 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Jureczek Zbigniew
30-06-2018 300,00 Jureczek Zbigniew – wpłata
730,00 552,69
do zapłaty 177,31