103 Sznajder Andrzej.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 193,72 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Andrzej Sznajder
923,72 0,00
do zapłaty 923,72