100 Zieliński Hubert.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 678,81 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Hubert Zieliński
31-05-2018 500,00 wpłata Hubert Zieliński
30-06-2018 100,00 wpłata – Hubert Zieliński
1 408,81 600,00
do zapłaty 808,81