099 Zawiślak Dawid.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 1 276,20 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Dawid Zawiślak
25-04-2018 500,00 prace gospodarcze – uznanie Zawiślak D. – uprawa poletek łowieckich
25-04-2018 575,00 prace gospodarcze – uznania Zawiślak D. – ochrona przed szkodami
730,00 2 351,20
1 621,20 nadpłata