095 Głuszczak Jan

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 1 005,50 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Jan Głuszczak
30-04-2018 1 100,00 składki Jan Głuszczak
1 735,50 1 100,00
do zapłaty 635,50