082 Wodzyński Andrzej.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 132,05 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Andrzej Wodzyński
30-04-2018 300,00 składki Koło 2018/19 – Andrzej Wodzyński
730,00 432,05
do zapłaty 297,95