079 Prager Krzysztof.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 78,50 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Krzysztof Prager
730,00 78,50
do zapłaty 651,50