076 Paśniewski Marek

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 376,04 BO 01.04.2018
02-04-2018 380,00 składki Koło 2018/19 (350) + opł za zwierzynę drobną (30) Marek Paśniewski
26-04-2018 40,00 Paśniewski Marek (42,00 PLN)
26-04-2018 2,00 Paśniewski Marek (42,00 PLN)
422,00 376,04
do zapłaty 45,96