068 Zieliński Krzysztof.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 1 511,73 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Krzysztof Zieliński
23-05-2018 30,00 25/2018-2019 Zieliński K. – dzik 1 szt. (ryczałt), obw. 4
23-05-2018 1,50 25/2018-2019 Zieliński K. – dzik 1 szt. (ryczałt), obw. 4
09-06-2018 233,71 4655K1/0609/18 ORLEN – paliwo do kosiarki obw. 4 (233,71 PLN) – uznanie K. Zieliński
12-06-2018 1,50 37/2018-2019 Zieliński Krzysztof – dzik 1 szt. ryczałt, obw. 4
12-06-2018 30,00 37/2018-2019 Zieliński Krzysztof – dzik 1 szt. ryczałt, obw. 4
793,00 1 745,44
952,44 nadpłata