066 Sijka Stanisław

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 3,00 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Stanisław Sijka
31-05-2018 350,00 składki Koło 2018/19 Stanisław Sijka – zapł. cz.
730,00 353,00
do zapłaty 377,00