059 Owerko Jan.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 2 337,85 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Jan Owerko
04-04-2018 38,00 WB z 14-03-2018 (798,00 PLN)
04-04-2018 760,00 WB z 14-03-2018 (798,00 PLN)
25-06-2018 -700,00 Jan Owerko – zwolnienie ze składki Koła 2018/19 z tyt. pełnienia funkcji członka Zarządu – korekty naliczeń składek – uchwała Walnego Zgromadzenia z 25.06.2018
828,00 2 337,85
1 509,85 nadpłata