055 Bernaszuk Andrzej.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 43,63 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Andrzej Bernaszuk
773,63 0,00
do zapłaty 773,63