054 Bernaszuk Antoni

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 219,45 BO 01.04.2018
02-04-2018 380,00 składki Koło 2018/19 (350) + opł za zwierzynę drobną (30) Antoni Bernaszuk
599,45 0,00
do zapłaty 599,45