050 Wurtz Petersen Tommy.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 277,34 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Tommy Wurtz Petersen
730,00 277,34
do zapłaty 452,66