045 Szcześniak Krzysztof.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Krzysztof Szcześniak
25-06-2018 -700,00 Krzysztof Szcześniak – zwolnienie ze składki Koła 2018/19 z tyt. pełnienia funkcji członka Zarządu – korekty naliczeń składek – uchwała Walnego Zgromadzenia z 25.06.2018
30,00 0,00
do zapłaty 30,00