041 Słonczewski Marek

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 347,00 BO 01.04.2018
25-06-2018 730,00 Marek Słonczewski – skł. Koło 700 + strzałowe 30 – sezon 2018/19 – uchwała Walnego Zgromadzenia – mail. J. Cibor 25.06.2018
1 077,00 0,00
do zapłaty 1 077,00