039 Salamończyk Jacek.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 1 091,46 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Jacek Salamończyk
25-06-2018 -700,00 Jacek Salamończyk – zwolnienie ze składki Koła 2018/19 z tyt. pełnienia funkcji członka Zarządu – korekty naliczeń składek – uchwała Walnego Zgromadzenia z 25.06.2018
30,00 1 091,46
1 061,46 nadpłata