032 Renz Konrad.

Data operacji Kwota Wn Kwota Ma Treść
01-04-2018 140,85 BO 01.04.2018
02-04-2018 730,00 składki Koło 2018/19 (700) + opł za zwierzynę drobną (30) Konrad Renz
730,00 140,85
do zapłaty 589,15